Οι αγορές ενέργειας παγκοσμίως υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Οι αγορές της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ειδικότερα, βρίσκονται σε έντονα μεταβατική φάση. Σε αυτό το δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον, η Grant Thornton μπορεί να σας προσφέρει την εξειδίκευσή της στις ενεργειακές αγορές, σε συνδυασμό με βαθιά γνώση όλων των σχετικών οικονομικών, φορολογικών και κανονιστικών θεμάτων.

Έχουμε την δυνατότητα να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε και να διαχειριστείτε τις προκλήσεις, παρέχοντάς σας τις κατάλληλες λύσεις, ώστε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που θα ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές σας για ανάπτυξη. Η εμπειρία μας στον ενεργειακό τομέα, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κλάδων, μεταξύ άλλων του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης.

Οι λύσεις που προτείνουμε

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας στον τομέα της Ενέργειας, συνεργάζονται μαζί σας ώστε να σας προσφέρουν:

 • Εις βάθος κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου και της λειτουργίας των αγορών ενέργειας
 • Πρόσβαση σε συμβατικές και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
 • Κατάστρωση στρατηγικής για την εμπορευματοποίηση νέων προσεγγίσεων και τεχνολογιών
 • Μοντελοποίηση κεφαλαιουχικών έργων και έλεγχος λειτουργικών εξόδων
 • Αξιολόγηση ενεργειακών έργων και μελέτες due diligence
 • Χρηματοοικονομική, λογιστική και κανονιστική υποστήριξη για την υλοποίηση ενεργειακών υποδομών
 • Τεχνική αξιολόγηση και υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής και ενεργειακής απόδοσης
 • Στρατηγικές συμβουλές για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης επιχείρησης και τη διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών
 • Υποστήριξη για την επίτευξη της απαραίτητης συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 • Δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου διακυβέρνησης και διαχείριση κινδύνων
 • Προσομοιώσεις και μοντελοποιήσεις ενεργειακών αγορών και δικτύων
 • Υποστήριξη προς τις αρχές (Ρυθμιστικές αρχές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Energy Community, Κυβερνήσεις)

Γιατί να επιλέξετε τη Grant Thornton

Τα έμπειρα στελέχη μας παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις αγορές ενέργειας και είναι σε θέση να σας παράσχουν συμβουλές και υποστήριξη σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ελεγκτικών, συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών. Το παγκόσμιο δίκτυο και η διεθνής μας εμπειρία, σημαίνει ότι μπορούμε να σας υποστηρίξουμε καθώς διευρύνετε την επιχείρησή σας και να σας προσφέρουμε εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.