Κωνσταντίνος Καζάς Partner, Head of Financial Services Αθήνα 210 728 0000

Εμπειρία

Ο Κωνσταντίνος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Partner & Head of Financial Services της Grant Thornton και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών, σε έργα τακτικού ελέγχου καθώς και συμβουλευτικές εργασίες.

Εμπειρία σε κλάδους

Ο κος Καζάς κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αποκτήσει πολύπλευρη εμπειρία και εξειδίκευση καθώς έχει κατευθύνει ομάδες σε εργασίες τακτικού ελέγχου μεγάλων εισηγμένων Ομίλων και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς συγχωνεύσεων & εξαγορών, χρηματοοικονομικών αναδιαρθρώσεων, εταιρικών μετασχηματισμών και ειδικών διαχειρίσεων.

Σε αμιγώς τραπεζικές εργασίες, έχει κατευθύνει την συμβουλευτική ομάδα της Grant Thornton στα πλαίσια υλοποίησης της σημαντικότερης πρωτοβουλίας εμπροσθοβαρούς μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, έχει συμμετάσχει σε εργασίες διασφάλισης και αποτιμήσεις χαρτοφυλακίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και για τις ρυθμιστικές αρχές ενώ έχει παράσχει υπηρεσίες διασφάλισης και αποτίμησης στους πρόσφατους μετασχηματισμούς (carve out) συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τέλος, έχει διευθύνει ομάδες σε υπηρεσίες ελέγχων των προβλέψεων επί των δανειακών χαρτοφυλακίων συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με βάση τις οδηγίες των εποπτικών αρχών.

Ο κος Καζάς ανήκει στην συγγραφική ομάδα του βιβλίου ΔΠΧΑ της Grant Thornton.

Εκπαίδευση

  • Πτυχίο σε Εφαρμοσμένη Λογιστική, Oxford Brookes University

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις & Οργανώσεις

Ο Κωνσταντίνος είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ACCA και υποψήφιος για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου CFA (Candidate level III).

Ξένες Γλώσσες

Γνωρίζει και χειρίζεται άριστα την αγγλική, ενώ διαθέτει πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.