Δημήτρης Δουβρής Partner, Head of Transactional Advisory Services Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Δημήτρης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Partner & Head of Transactional Advisory της Grant Thornton στην Ελλάδα, ενώ έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία. Είναι πιστοποιημένος Ορκωτός Ελεγκτής με εμπειρία στους τομείς των Χρηματοοικονομικών και των Αναδιαρθρώσεων.  

Ως επικεφαλής του τμήματος Transactional Advisory Services, ασχολείται με τις συναλλαγές, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλη τη χρονική διάρκεια αυτών, από την διαδικασία έναρξης έως και την ολοκλήρωση τους (due diligence, valuation, SPA support κτλ.) λειτουργώντας είτε από την πλευρά των πωλητών, είτε από την πλευρά των αγοραστών.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης εταιρειών και ομίλων, αξιοποιώντας την εμπειρία του από τη συμμετοχή ως μέλος της ομάδας Monitoring Trustee σε εκτελεστικές επιτροπές σε ελληνική συστημική τράπεζα.

Ο Δημήτρης ήταν συνεπικεφαλής της επιτροπής Methodology and Technology Committee της Grant Thornton, η οποία είναι επιφορτισμένη με την παροχή οδηγιών και επίλυσης θεμάτων αναφορικά με την εφαρμογή των ISAs, των IFRSs και των ελεγκτικών εργαλείων της Grant Thornton, ενώ παράλληλα αποτελεί μέλος της συγγραφικής ομάδας των βιβλίων για τα IFRS.

Εμπειρία σε κλάδους

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  και σύμβουλος επιχειρήσεων, και έχοντας διατελέσει Assurance Partner για 5 έτη, ο Δημήτρης έχει συμμετάσχει, σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες ελληνικών πολυεθνικών εταιρειών, εισηγμένων και μη εισηγμένων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς. 

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)
  • ACCA