Δημήτρης Δουβρής Partner, Head of Transactional Advisory Services Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Δημήτρης Δουβρής είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Partner & Head of Transactional Advisory Services της Grant Thornton, ενώ έχει επαγγελματική εμπειρία 14 ετών.

Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής ελέγχου στη διεξαγωγή ελέγχων με κύριους επιχειρηματικούς τομείς τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών και τεχνολογίας και τη βιομηχανία. Έχει διατελέσει μέλος του τμήματος Transactional Services της Grant Thornton και έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εργασιών due diligence αλλά και σε εργασίες αποτιμήσεων εταιρειών και άυλων περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς PPA.

Είναι επικεφαλής της Methodology and Technology Committee της Grant Thornton, η οποία είναι επιφορτισμένη με την παροχή οδηγιών και επίλυσης θεμάτων αναφορικά με την εφαρμογή των ISA’s, των IFRS’s και των ελεγκτικών εργαλείων της Grant Thornton, ενώ παράλληλα αποτελεί μέλος της συγγραφικής ομάδας των βιβλίων για τα IFRS.

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)
  • ACCA