Παναγιώτης Χριστόπουλος Partner, Public Sector Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Παναγιώτης Χριστόπουλος είναι Partner στο τμήμα Public Sector Services της Grant Thornton και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 15 ετών. Επίσης, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και κάτοχος των επαγγελματικών τίτλων ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) από το 2011

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση, μέσα από την παροχή ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της Ελληνικής Οικονομία, όπως η βιομηχανία, το λιανικό Εμπόριο, οι μεταφορές, τα ΜΜΕ, το real estate κλπ.

Τον τελευταίο χρόνο είναι partner του τμήματος Public Sector Services της εταιρείας το οποίο ειδικεύεται στη παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Ανώνυμες Εταιρείες που ανήκουν στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, την Κεντρική Κυβέρνηση, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ. Στην εμπειρία του συμπεριλαμβάνονται διαχειριστικοί και έλεγχοι προσυμφωνημένων διαδικασιών καθώς και έλεγχοι Ευρωπαϊκών προγραμμάτων INTERREG-ΕΤΠΑ- ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Τέλος, στα πλαίσια παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει αναλάβει την διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, καταγραφή διαδικασιών και εκπόνηση κανονισμών λειτουργίας σε οργανισμούς.

Μέλος

  • της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)
  • ACCA