Εξετάζετε μία ευκαιρία στον χώρο των Ε&Σ; Οκτώ τρόποι για να αντιμετωπίσετε την αβεβαιότητα.
DEALS SERVICES Εξετάζετε μία ευκαιρία στον χώρο των Ε&Σ; Οκτώ τρόποι για να αντιμετωπίσετε την αβεβαιότητα.
Το 2022 χαρακτηρίστηκε ως μια αρκετά δυσμενής χρονιά για τις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (Σ&Ε) παγκοσμίως, καθώς τόσο ο αριθμός των συναλλαγών όσο και η αξία τους μειωθήκαν σημαντικά σε σχέση με το 2021.
5 min read |
Οι προοπτικές για τις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
DEALS SERVICES Οι προοπτικές για τις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
Το 2022 χαρακτηρίστηκε ως μια αρκετά δυσμενής χρονιά για τις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (Σ&Ε) παγκοσμίως, καθώς τόσο ο αριθμός των συναλλαγών όσο και η αξία τους μειωθήκαν σημαντικά σε σχέση με το 2021.
3 min read |
Η διαμόρφωση των πολλαπλασιαστών EBITDA στις συμφωνίες εξαγορών μικρότερων επιχειρήσεων
DEALS SERVICES Η διαμόρφωση των πολλαπλασιαστών EBITDA στις συμφωνίες εξαγορών μικρότερων επιχειρήσεων
Όπως είναι γνωστό, το μέγεθος μιας επιχείρησης αποτελεί βασικό παράγοντα στην αποτίμηση που αυτή λαμβάνει, στα πλαίσια επικείμενης συμφωνίας για εξαγορά ή συγχώνευση.
4 min read |
Αποτίμηση επιχειρήσεων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
DEALS SERVICES Αποτίμηση επιχειρήσεων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
Η αποτίμηση των επιχειρήσεων σε περιόδους υπερπληθωρισμού απαιτεί επιπλέον προσοχή και ικανότητα. Πώς μπορεί να υπολογίσει κανείς πλέον τη σχετική πρόκληση;
7 min read |
Διαχείριση ρίσκου Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Ανάγκη ή αποτέλεσμα;
DEALS SERVICES Διαχείριση ρίσκου Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Ανάγκη ή αποτέλεσμα;
Για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες , οι διοικήσεις των εταιρειών βασίζονταν επάνω στη διαχείριση του κόστους μέσα στο ευρύ πλαίσιο του κόστους πωληθέντων (cost of goods sold). Η συγκεκριμένη λογική αύξησε την αποδοτικότητα σε περιόδους ήπιων διαταραχών η οποία έτεινε σε στρατηγικές που είχαν ως αποτέλεσμα την υπερβολική μείωση των αποθεμάτων και συρρίκνωση της βάσης των προμηθευτών.
4 min read |
Πτωχευτικός νόμος 4738/2020: Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
DEALS SERVICES Πτωχευτικός νόμος 4738/2020: Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
Σύμφωνα με το Ν. 4738/2020, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών δημιουργεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τους οφειλέτες. Επιπλέον, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να προβούν, σε πολυμερή σύμβαση, σε αναδιάρθρωση, καθώς και διαγραφή μέρους των οφειλών.
4 min read |

Στοιχεία επικοινωνίας

Grant Thornton Greece

Headquarters

Λ. Κατεχάκη 58, Αθήνα, Τ.Κ. 11525

+30 210 7280 000

Email: ContactUs@gr.gt.com

Επικοινωνήστε μαζί μας