Διασύνδεση Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Ανθρώπων
ΑΡΘΡΟ Διασύνδεση Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Ανθρώπων
Η διασύνδεση επιχειρήσεων, τεχνολογίας, καινοτομίας και ανθρώπων (εστιάζοντας κυρίως στους Millennials και τους Gen Zs) είναι ένας σημαντικός τομέας που πρέπει να εξετάσουν οι εταιρείες που επιθυμούν να συνδεθούν με την επόμενη γενιά καταναλωτών και εργαζομένων.
5 min read |
Ανθεκτικότητα στον Κυβερνοχώρο και επιχειρήσεις
ΑΡΘΡΟ Ανθεκτικότητα στον Κυβερνοχώρο και επιχειρήσεις
Η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, η άμεση επίδραση της στη λειτουργία των επιχειρήσεων και η πιο εύκολη από ποτέ πρόσβαση σε μεγάλους όγκους πληροφοριών μέσω του διαδικτύου έχει καταστήσει αναγκαία τη θέσπιση κανόνων και πρακτικών που θα είναι σε θέση να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στους κινδύνους του κυβερνοχώρου, να παρέχουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και να επιτύχουν τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Βασίλης Μανουσόπουλος
| 9 min read |
Κατανοώντας τους σύγχρονους κινδύνους των επιχειρήσεων
ΑΡΘΡΟ Κατανοώντας τους σύγχρονους κινδύνους των επιχειρήσεων
Η αυξανόμενη ροή των δεδομένων καθώς και η ανάγκη για τη λήψη άμεσων και ουσιαστικών αποφάσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων καθιστά τον ψηφιακό μετασχηματισμό αναγκαίο για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του κλάδου που δραστηριοποιούνται. Παράλληλα, όμως δημιουργεί και αυξημένη ανάγκη για ένα ισχυρό σύστημα κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να επιτευχθεί η διασφάλιση της προστασίας των εταιρικών τους δεδομένων.
Βασίλης Μανουσόπουλος
| 5 min read |
Κυβερνοασφάλεια: αιτία και αποτέλεσμα
ΑΡΘΡΟ Κυβερνοασφάλεια: αιτία και αποτέλεσμα
Η Κυβερνοασφάλεια ήρθε για να μείνει. Οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που φέρνει μαζί της;
Βασίλης Μανουσόπουλος
| 3 min read |
Η τεχνολογία ως όχημα μετάβασης των επιχειρήσεων για ένα βιώσιμο μέλλον
Digital Transformation Η τεχνολογία ως όχημα μετάβασης των επιχειρήσεων για ένα βιώσιμο μέλλον
Η παγκόσμια εμπειρία που βιώνουμε, εξαιτίας της πανδημίας της νόσου Covid-19 αποτέλεσε ουσιαστικά το ξυπνητήρι, που μας υπενθύμισε την ανάγκη για βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού κόσμου.
Βασίλης Καζάς
| 5 min read |
Covid-19 και κυβερνοασφάλεια: Ποια είναι τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις;
DIGITAL TRANSFORMATION Covid-19 και κυβερνοασφάλεια: Ποια είναι τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις;
Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να μετριάσουν καλύτερα τον κίνδυνο και να διαχειριστούν τη συμμόρφωση σε αυτό το νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί;

Σύμβουλοι με εξιδεικευμένη εμπειρία:

Στοιχεία επικοινωνίας

Grant Thornton Greece

Headquarters

Λ. Κατεχάκη 58, Αθήνα, Τ.Κ. 11525

+30 210 7280 000

Email: ContactUs@gr.gt.com

Επικοινωνήστε μαζί μας