Οι επιχειρήσεις όλων των μορφών και μεγεθών προσπαθούν να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από την αξιοποίηση των ψηφιακών πληροφοριών. Οι πιο σύγχρονες επιχειρήσεις αξιοποιούν τα δεδομένα των πελατών τους ώστε να δημιουργήσουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και στοχευμένες εκστρατείες μάρκετινγκ,  ελέγχουν τα δεδομένα απόδοσης των εργαζομένων τους για την αύξηση της παραγωγικότητας και αναλύουν πληροφορίες για να αυξήσουν την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

Η αξιοποίηση των ψηφιακών πληροφοριών προσφέρει νέες προοπτικές, αλλά δημιουργεί επίσης τρωτά σημεία και αλληλεξαρτήσεις. Αυτές οι απειλές δημιουργούν κινδύνους τόσο στον κυβερνοχώρο όσο και στην ιδιωτική ζωή. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η Grant Thornton πραγματεύεται μια νέα οπτική στη διαχείριση του ψηφιακού κινδύνου.

Εξερευνήστε τα άρθρα και ανακαλύψτε τις ευκαιρίες και τις απειλές που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο.  

Ενοποίηση κυβερνοασφάλειας και προστασίας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός κίνδυνος: Η τεχνολογία δεν είναι πανάκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τα αναλυτικά στοιχεία της έρευνας IBR εδώ

Δείτε περισσότερα