Η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ως "μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που πλήττει συλλογικά τη δημόσια υγεία χωρίς προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία", αναμένεται αναμφίβολα να έχει σημαντική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα σε όλη την Ευρωζώνη.

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της αυξανόμενης αβεβαιότητας τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα €750 δις, αποκαλούμενο ως έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) με σκοπό τη στήριξη των οικονομιών των χωρών της Ευρωζώνης και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε αυτές.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος;

Με βάση αυτό το πρόγραμμα, η ΕΚΤ πρόκειται να αγοράσει κρατικά και εταιρικά ομόλογα από χώρες της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Αυτή η πρακτική, η οποία είναι γνωστή και ως ποσοτική χαλάρωση, αποτελεί μία από τις καίριες επιλογές της νομισματικής πολιτικής για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να είναι προσωρινό και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι η ΕΚΤ εκτιμήσει ότι η κρίση έχει λήξει και με αρχική διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η ΕΚΤ θα εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του προγράμματος για την αγορά στοιχείων ενεργητικού καθώς και τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα αυτών των στοιχείων "όσο χρειαστεί και για όσο χρειαστεί".

Ποιος είναι ο βασικός στόχος της ΕΚΤ;

Ο κυριος στόχος της ΕΚΤ από την εφαρμογή του προγράμματος είναι να διασφαλίσει ότι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θα διατηρήσει τη ρευστότητά του και θα είναι σε θέση να παρέχει δυνατότητες χρηματοδότησης σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Η ΕΚΤ δήλωσε ότι συνδυαστικά με το πρόγραμμα αυτό, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο της εντολής της για να υποστηρίξει τις χώρες της Ευρωζώνης να ξεπεράσει αυτήν την κρίση.

Ποια είναι η σημασία αυτού του προγράμματος για την Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία;

Αυτό το μέτρο που ανακοινώθηκε από την ΕΚΤ, η οποία είχε ήδη πολύ λίγα περιθώρια ελιγμών πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, είναι μόνο μία απάντηση η οποία αναδεικνύει το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις. Πώς θα καλύψουν τις άμεσες χρηματοδοτικές τους ανάγκες.

Είναι ένα μέτρο που υπογραμμίζει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας (συμπεριλαμβανομένων της EΚΤ, των Κεντρικών Τραπεζών και όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο δίνοντας πρακτικές και βιώσιμες λύσεις σε αυτό ακριβώς το ερώτημα.

Μπορείτε να μεταβείτε στη σχετική ανακοίνωση της ΕΚΤ εδώ.