Το θέμα δεν είναι πια το εάν η τεχνολογία blockchain θα διαταράξει το φορολογικό σύστημα, αλλά πόσο γρήγορα και με ποιό τρόπο μπορεί να διασφαλίσει την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Χωρίς να υπερβάλλουμε, τι σημαίνει πραγματικά η τεχνολογία blockchain για τη φορολογική συμμόρφωση και τη διαχείριση στην επιχείρησή σας; Ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι και ευκαιρίες; Πώς μπορείτε να αρχίσετε να προετοιμάζεστε για την αλλαγή που αναμένεται να συμβεί;

Προετοιμαζόμαστε για την τεχνολογία blockchain

Σε μια ολοένα και πιο ψηφιοποιημένη οικονομία, στην οποία σχεδόν όλα μπορούν να παραγγελθούν μέσω ενός smartphone και οι συναλλαγές υποβάλλονται σε επεξεργασία και αναλύονται σε πραγματικό χρόνο, το φορολογικό σύστημα μπορεί μερικές φορές να δίνει την αίσθηση ότι εξακολουθεί να παραμένει αναλογικό.

Το blockchain αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ψηφιοποίηση της φορολόγησης, η οποία απαιτείται για την τήρηση αρχείων, την επαλήθευση και την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Οι αυτοματοποιημένες "έξυπνες συμβάσεις" με δυνατότητα τεχνολογίας blockchain προσφέρουν επίσης ταχύτερους και αποτελεσματικότερους τρόπους για την αξιολόγηση και τον διακανονισμό των φορολογικών υποχρεώσεων.

Τι αναμένεται να συμβεί;

Μέχρι σήμερα, η πιο σημαντική εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain ήταν το κρυπτονόμισμα (cryptocurrency), που πλέον αποτελέι έναν μόνο από τους πολλούς τρόπους εφαρμογής αυτής της τεχνολόγίας. Σε βασικό φορολογικό επίπεδο, θα μπορούσαμε να δούμε ταχύτερη και φθηνότερη συμμόρφωση μέσω του εξορθολογισμού των διαδικασιών και της απλούστευσης της αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων. Πέρα όμως από την αποτελεσματικότερη λειτουργία της τωρινής χρήσης, τα "έξυπνα συμβόλαια" με δυνατότητα τεχνολογίας blockchain ανοίγουν ευκαιρίες για προώθηση της φορολογικής διαχείρισης. Αυτό περιλαμβάνει τον άμεσο διακανονισμό του φόρου επί των πωλήσεων, του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή του φόρου αγαθών και υπηρεσιών (Goods and Services Tax - GST).

Υπό το πρίσμα των κυβερνήσεων

Οι κυβερνήσεις και οι φορολογικές αρχές στοχεύουν στην τεχνολογία blockchain ως μέρος μιας ευρύτερης κίνησης προς την ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος και την εκτίμηση του φόρου σε πραγματικό χρόνο. Η αρχική εστίαση είναι πιθανό να είναι η έμμεση φορολόγηση, ενώ άλλοι τομείς της φορολογικής διαχείρισης, όπως η τιμολόγηση των μεταβιβάσεων, θα μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία καθώς αναπτύσσονται δίκτυα τεχνολογίας blockchain. Τελικά, η τεχνολογία blockchain θα μπορούσε να γίνει το κύριο μέσο είσπραξης φόρων.

Τι θα προσφέρει σε σας;

Οι ευκαιρίες για εξορθολογισμό πολύπλοκων διαδικασιών και μείωση της ανάγκης για επαναλαμβανόμενη τεκμηρίωση μεταξύ των μερών αποτελούν μια καλή αφετηρία. Ιδιαίτερα, υπάρχουν ευκαιρίες για μεγαλύτερη βεβαιότητα στη φορολογική διαχείριση και μείωση του κινδύνου διαφορών.

Ξεπερνώντας τα εμπόδια

Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να εφαρμόσουν την τεχνολογία blockchain για την απλούστευση και την επιτάχυνση του φορολογικού διακανονισμού. Πολλές μεγάλες εταιρείες προσπαθούν να φέρουν την τεχνολογία στα συστήματά τους. Αν και αυτό δημιουργεί προκλήσεις, η εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain θα μπορούσε επίσης να ανοίξει το δρόμο για την ευρύτερη ψηφιοποίηση της φορολόγησης, μεγαλύτερη βεβαιότητα στη φορολογική διαχείριση και καλύτερη ενσωμάτωση μεταξύ φόρων, προμηθειών και πωλήσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία blockchain μπορείτε να βρείτε εδώ [ 144 kb ].