Χωρίς αμφιβολία τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια γενικευμένη κάμψη της φιλανθρωπικής προσφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ορισμένες χώρες, η αρνητική δημοσιότητα έχει βλάψει την εμπιστοσύνη του κοινού προς τις φιλανθρωπικές οργανώσεις ενώ σε άλλες χώρες, δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο οι δωρεές, όντως ανταποκρίνονται στους σκοπούς που υποστηρίζουν.  Ως Grant Thornton, ενστερνιζόμαστε πλήρως την ανάγκη για επίλυση αυτών των ζητημάτων, και εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού αντικτύπου των φιλανθρωπικών οργανώσεων και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επικοινωνούν  το έργο τους.

Ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι ένα εργαλείο μέτρησης που οι φιλανθρωπικές οργανώσεις μπορούν να συμβουλευτούν για να αποφασίσουν πώς θα εφαρμόσουν τη στρατηγική τους και πώς θα προωθήσουν με επιτυχία την αποστολή τους. Η προβολή του αντίκτυπου είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική διακυβέρνηση κάθε οργάνωσης.

Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, μετρώντας τον πραγματικό αντίκτυπο του έργου τους στον κόσμο, θα μπορούν να επιδείξουν ακριβέστερα αποτελέσματα στους χρηματοδότες τους και τους συνεργάτες τους. Η γνώση του πραγματικού αντίκτυπου θα συμβάλει επίσης στην δημιουργία μιας μελλοντικής στρατηγικής και θα επιτρέψει στις φιλανθρωπικές οργανώσεις να κατανοήσουν, τόσο τους κινδύνους αποτυχίας, αλλά και τα οφέλη μιας επιτυχίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα «Impact in action» της Grant Thornton:

Στις αρχές του έτους, η ομάδα της Grant Thornton, με εξειδίκευση στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις παγκοσμίως, έθεσε ως στόχο να διερευνήσει τη σημασία της μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου και τον τρόπο με τον οποίο αυτή πραγματοποιείται σήμερα. Παράλληλα, εξετάζεται το πως μπορεί να μοιάζει ο κοινωνικός αντίκτυπος των φιλανθρωπικών οργανώσεων στο μέλλον.

Ειδικότερα, η  έρευνα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις φιλανθρωπικές οργανώσεις να προσδιορίσουν τον αντίκτυπό τους με ακρίβεια, να βελτιώσουν τη μέτρηση και την υποβολή εκθέσεων και να παράσχουν πρακτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της συνεχούς αυξανόμενης ζήτησης τέτοιων πρακτικών.

Το πρόγραμμα «Impact in action» συμπεριλαμβάνει τα ευρήματα της έρευνας σε περισσότερες από 30 κορυφαίες φιλανθρωπικές οργανώσεις παγκοσμίως. Συγκεκριμένα εξετάζεται η σημασία της επίδρασης σε διαφορετικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη μέτρηση και τις καινοτομίες που αναπτύσσονται για να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, έρχονται στο φως έξι βήματα για την καλύτερη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε την έρευνα από εδώ [ 1836 kb ].

Τα επόμενα βήματα

Στο επόμενο άρθρο μας θα εξεταστούν προσεκτικότερα οι μελλοντικές τάσεις και ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεάσουν τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου. Για παράδειγμα, μια τάση που θα ερευνήσουμε είναι ο αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας στη μέτρηση και το reporting. Επιπλέον, θα αξιολογήσουμε το προφίλ της αναδυόμενης γενιάς ατόμων που πραγματοποιούν φιλανθρωπικές δωρεές και των εργαζομένων που πιστεύουν σε ένα σκοπό.  Όλες αυτές οι τάσεις ενισχύουν την άποψη ότι η κατανόηση της επίδρασης είναι ζωτικής σημασίας.