Το IFRS Newsletter της Grant Thornton αποτελεί μία ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα IFRS.

Η έκδοση της Grant Thornton με θέμα Insights into IFRS 16”, εστιάζει σε σημεία - κλειδιά του νέου Προτύπου για τις Μισθώσεις, το οποίο έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2019.

Μέσα από αυτή την έκδοση αποσκοπούμε να σας βοηθήσουμε στην εφαρμογή του Προτύπου και να σας καθοδηγήσουμε στο να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις νέες απαιτήσεις.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με τα στελέχη της Grant Thornton.

Διαβάστε εδώ την πλήρη έκδοση Insights into IFRS 16