Οι απαιτήσεις που εναποτίθενται στην οικονομική σας ομάδα αυξάνονται. Τα ενδιαφερόμενα μέρη αναμένουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση χρόνου, τη διαφάνεια των γνωστοποιήσεων και την υποδειγματική χρηματοοικονομική αναφορά. Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία αλλάζει τις απαιτούμενες δεξιότητες της ομάδας σας και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να δυσκολευτείτε στην εύρεση χρηματοοικονομικής τεχνογνωσίας υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης στον τομέα των χρηματοοικονομικών αναφορών.

Η έμπειρη ομάδα συμβούλων μας μπορεί να σας βοηθήσει να υλοποιήσετε έργα ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση σας.

FRA-services-gr.png

Οι λύσεις που προτείνουμε

Μετατροπές των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών

Με την παγκόσμια εταιρική ενσωμάτωση να επιτρέπει την εκθετική ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε ένα διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο είναι επιβεβλημένη. Για τις δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις, η πρόκληση για την εκτόξευση στην επόμενη φάση ανάπτυξης μεγεθύνεται με την ολοένα αυξανόμενη εστίαση στην ποιότητα και τη διαφάνεια της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στην Grant Thornton, κατανοούμε τη σημασία της εναρμόνισης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με τις κανονιστικές αλλαγές και την ανάγκη για ακριβή χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται ανάλογα προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Οι λύσεις μας:

 • Αναγνώριση και εντοπισμός διαφορών μεταξύ των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και των πληροφοριακών αναγκών για την μετάβαση στα ΔΠΧΑ
 • Υποστήριξη στην επιλογή των κατάλληλων λογιστικών πολιτικών που να απεικονίζουν εύλογα την οικονομική θέση και την απόδοση της επιχείρησης
 • Παρουσίαση όλων των απαραιτήτων προσαρμογών για την μετάβαση στα ΔΠΧΑ
 • Υποστήριξη στον εντοπισμό και την παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων σχετικών με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
 • Σχεδιασμός σε συνεργασία με την οικονομική διεύθυνση εξειδικευμένης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού
Υποστήριξη IPO (SPACS)

Ο αριθμός των αρχικών δημόσιων εγγραφών (IPOs) αυξάνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εισαγωγή στις κεφαλαιαγορές είναι ένα κρίσιμο στάδιο στην πορεία μιας εταιρείας προς την οικονομική επιτυχία. Μια επιτυχημένη δημόσια εγγραφή μπορεί να ξεκλειδώσει σημαντική οικονομική αξία και να βοηθήσει μια επιχείρηση να επιτύχει τους αναπτυξιακούς της στόχους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να υποβληθεί κανείς σε αυτή τη διαδικασία, αλλά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και η διοίκηση πρέπει να κατανοήσουν ότι πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη δέσμευση.

Μια επιτυχημένη δημόσια εγγραφή χαρακτηρίζεται από εκτεταμένο σχεδιασμό και σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια για την ικανοποίηση των αναγκών συμμόρφωσης και την απόδειξη της αξίας της επιχείρησής σας. Πολλαπλοί παράγοντες επηρεάζουν κάθε διαδικασία αίτησης και το ταξίδι που κάνει κάθε αιτών είναι μοναδικό.

Η Grant Thornton μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τις φιλοδοξίες σας να δείτε το όνομά σας στο χρηματιστήριο. Η μεθοδολογία μας λαμβάνει υπόψη το δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, τις απαιτήσεις της εταιρείας σας, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και τις κανονιστικές προκλήσεις.

Το σύνολο των διασυνδεδεμένων υπηρεσιών μας, στελεχωμένο από διατμηματικές ομάδες, διασφαλίζει ότι μεγιστοποιούμε την αξία - για εσάς και τα ενδιαφερόμενα μέρη σας - σε κάθε βήμα της διαδρομής. Οι ειδικοί μας μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε και να «απελευθερώσετε» αξία σε όλους τους τομείς.

Εγχειρίδιο λογιστικής

Οι επιτυχημένοι οργανισμοί βασίζονται σε ανθρώπους που είναι αποτελεσματικά οργανωμένοι με διαδικασίες και τεκμηριωμένη γνώση. Το εγχειρίδιο λογιστικής αποτελεί κρίσιμο μέρος της οικονομικής λειτουργίας μιας εταιρείας, καθώς διασφαλίζει ότι ο κίνδυνος υπερβολικής εξάρτησης από ένα άτομο δεν θα βλάψει την εταιρεία. Το εγχειρίδιο λογιστικής είναι ένας κρίσιμος έλεγχος στη συνολική οικονομική λειτουργία και πιστεύουμε ότι ένα αποτελεσματικό λογιστικό εγχειρίδιο είναι αυτό που μπορεί να είναι τόσο δυναμικό όσο και ο ίδιος ο οργανισμός.

Προσφέρουμε μια λύση λογιστικού εγχειριδίου που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά και είναι τόσο ανθεκτικό όσο και δυναμικό, λεπτομερές όσο και ευέλικτο και απαραίτητο για τις αναπτυσσόμενες εταιρείες.

Γιατί να έχετε ένα λογιστικό εγχειρίδιο;
 • Η γνώση ανήκει στην εταιρεία, καθώς πρέπει να διατηρηθεί
 • Είναι χρήσιμο για την εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων και άλλων ατόμων όταν υπάρχουν αλλαγές στην καθοδήγηση ή στους ρόλους
 • Τα λογιστικά εγχειρίδια αποτελούν μέρος του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου και συμβάλλουν στον μετριασμό των κινδύνων ασυνεπών λογιστικών πρακτικών και απώλειας γνώσεων
Σχετικά με το online εγχειρίδιο λογιστικής μας
 • Φιλοξενεί δυναμική λογιστική καθοδήγηση για τη διασφάλιση της συνέπειας των λογιστικών πρακτικών με ειδοποιήσεις τεχνικής πρακτικής που καθοδηγούν τους χρήστες σε κάθε βήμα
 • Επιτρέπει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, λόγω αλλαγών στις τεχνικές απαιτήσεις και τις επιχειρηματικές ανάγκες
 • Ευέλικτη δομή και εύκολη ανάγνωση με δομημένους συνδέσμους πλοήγησης
 • Ευκολία στη χρήση λόγω χαρακτηριστικών όπως η αναζήτηση και το ερώτημα
 • Προσδιορίζει τις ανάγκες κατάρτισης κάθε χρήστη με τη χρήση online τεστ και κουίζ
 • Διαθέτει ένα online σύστημα ανατροφοδότησης για την παρακολούθηση των αιτημάτων αλλαγών
 • Περιλαμβάνει φόρουμ συζητήσεων για τη συζήτηση, την τεκμηρίωση και την ολοκλήρωση λογιστικών θεμάτων
 • Μπορεί να ενημερωθεί από τον τελικό χρήστη για να ελαχιστοποιηθεί η εμπλοκή των ομάδων τεχνολογίας πληροφοριών
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης στο intranet της εταιρείας
 • Καταγραφές για την παρακολούθηση της χρήσης από τις λογιστικές ομάδες
Η προσέγγισή που υιοθετούμε
 • Κατανόηση των τρεχουσών λογιστικών διαδικασιών
 • Τεκμηρίωση βέλτιστων πρακτικών
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης σχεδίου λογαριασμών και λογιστικών εγγραφών
Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων & ενοποίηση

Η ομάδα των εξειδικευμένων στελεχών μας απαλλάσσει τις εσωτερικές οικονομικές ομάδες από την πίεση, προετοιμάζοντας ένα σύνολο συμβατών οικονομικών καταστάσεων:

Καθορίζουμε βασικά ορόσημα:

 • Προετοιμάζουμε έτοιμα προς χρήση πρότυπα
 • Χαρτογραφούμε το σχέδιο λογαριασμών
 • Κατασκευάζουμε δομές χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών ενοποίησης)

Βασικά παραδοτέα:

 • Δομημένα πρότυπα για προσαρμογές GAAP/βασικούς λογιστικούς υπολογισμούς
 • Πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς


Η ενοποίηση ως διαδικασία έχει πολλαπλές προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφορετικών μορφών και μεθόδων αναφοράς που χρησιμοποιούνται από τις διάφορες οντότητες του ομίλου. Οι λύσεις μας για την ενοποίηση διασφαλίζουν ότι η διαδικασία ενοποίησής σας είναι εξίσου απλοποιημένη με την κανονική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Προσφέρουμε ένα εσωτερικά αναπτυγμένο εργαλείο ενοποίησης, καθώς και επαγγελματικές υπηρεσίες για την προετοιμασία ενός δομημένου συνόλου ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Εφαρμογή νέων προτύπων

Στο πρόσφατο παρελθόν, οι Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές γνώρισαν σημαντικές νέες αλλαγές, με την έλευση των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15, τα οποία επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις των περισσότερων εταιριών με σημαντικούς τρόπους. Τα ΔΠΧΑ 16 και ΔΠΧΑ 17 πρόκειται να επηρεάσουν και πάλι τις οικονομικές καταστάσεις στο προσεχές μέλλον.

Η ομάδα των εξειδικευμένων στελεχών μας παρακολουθεί την εξέλιξη των λογιστικών προτύπων από τα στάδια των σχεδίων έκθεσης και προετοιμάζει την υλοποίησή τους πολύ πριν από την εφαρμογή τους. Βοηθάμε τις εταιρίες να προετοιμαστούν για αυτές τις νέες λογιστικές αλλαγές και να τις εφαρμόσουν.

Συμβουλευτική για τη λογιστική αντιστάθμισης

Με την παγκόσμια εταιρική ολοκλήρωση να επιτρέπει την εκθετική ανάπτυξη των ελληνικών εταιριών, η έκθεση σε παγκόσμιους οικονομικούς παράγοντες είναι αναπόφευκτη. Οι εταιρίες εμπλέκονται σε παγκόσμιο εμπόριο ή σε συναλλαγές σε ξένο νόμισμα για να επωφεληθούν από το αρμπιτράζ. Ωστόσο, αυτό μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών συναλλαγών. Μερικοί από τους συνήθεις κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον συναλλαγματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο τιμών εμπορευμάτων και τον κίνδυνο επιτοκίων.

Ενώ οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων των εταιριών περιορίζουν τον αντίκτυπο στις ταμειακές ροές, ο σφυγμός της οικονομικής υγείας θεωρείται ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης. Η λογιστική τεχνική για τη σύνδεση της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου με τον P&L ονομάζεται "λογιστική αντιστάθμισης", μια προνομιακή λογιστική σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα (ΔΠΧΑ 9). Όταν εφαρμόζεται σωστά, η λογιστική αντιστάθμισης και οι τεχνικές αποτίμησης μπορούν να εξομαλύνουν τα αποτελέσματα χρήσης και να διατηρήσουν την ισοτιμία μεταξύ των ταμειακών ροών.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (IPSAS) είναι το ισοδύναμο του δημόσιου τομέα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα (IPSASB).

Η Grant Thornton είναι έτοιμη να λειτουργήσει ως ο έμπιστος σύμβουλός σας σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση του δημόσιου τομέα (IPSAS/EPSAS). Από την εφαρμογή των νέων προτύπων IPSAS έως τα ολοκληρωμένα έργα μετατροπής σε IPSAS/EPSAS, η ομάδα των ειδικών μας θα προσαρμοστεί στις ανάγκες σας για να βοηθήσει στη μετάφραση των πολύπλοκων θεωρητικών απαιτήσεων σε εφαρμόσιμες λύσεις.

Λογιστική Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα - Π.Δ. 54/2018

Ενισχύοντας τη Χρηματοοικονομική Διαχείριση στον Δημόσιο Τομέα

 

 

 

Κατεβάστε το φυλλάδιο (GR) [ 1189 kb ]

ifrs-hub-banner2.jpg

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Η Grant Thornton διαθέτει το μέγεθος, το εύρος, τη δυναμική και την τεχνογνωσία για να υποστηρίξει δυναμικούς οργανισμούς. Η προσέγγισή μας στην εξυπηρέτηση του πελάτη χαρακτηρίζεται από ευέλικτη, έγκαιρη εξυπηρέτηση και την ενεργό συμμετοχή των partners και managers καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Στα πλαίσια παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, έχουμε σχεδιάσει μια σειρά πολιτικών και διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα που έχουμε θέσει και τα πρότυπα που αναμένουν οι πελάτες μας. Προτεραιότητά μας αποτελεί η εις βάθος κατανόηση των προβλημάτων σας και η προσαρμογή μας στις ανάγκες σας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η κοινή στρατηγική του ελέγχου που ακολουθούμε με τις υπόλοιπες εταιρείες- μέλη του δικτύου μας επιτρέπει να είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με συνέπεια, παγκοσμίως. Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας έγκειται στην βαθιά κατανόηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας και την προσαρμοστικότητά μας. Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στη χειραφέτηση της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης και να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες σας για ανάπτυξη.