Στο πλαίσιο του “Future Unfold”, η Grant Thornton, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματοποίησε μία ενδελεχή χαρτογράφηση της εγχώριας αγοράς, αξιολογώντας τις τεχνολογικές και ψηφιακές παραμέτρους των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, διερευνήθηκε το επίπεδο υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, οι επενδυτικές προσθέσεις των επιχειρήσεων σε τεχνολογικές υπηρεσίες κατά τα επόμενα χρόνια, καθώς και ο βαθμός ωριμότητας των επιχειρήσεων όσον αφορά στην ενσωμάτωση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία τους.

Μέσα από την καταγραφή του παλμού των ελληνικών επιχειρήσεων, η Grant Thornton παρέχει μία ολιστική εικόνα για την παρούσα κατάσταση, τις τρέχουσες τάσεις, καθώς και το μέλλον του τεχνολογικού κλάδου στην Ελλάδα.

 

image4go3.pngΗ ομάδα έρευνάς μας εξέτασε και ανέλυσε το επίπεδο υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, τις επενδυτικές προθέσεις τους στις τεχνολογικές υπηρεσίες τα επόμενα χρόνια, καθώς και τον βαθμό ωριμότητάς τους όσον αφορά την ενσωμάτωση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στις λειτουργίες τους. Σε μία εποχή η οποία απαιτεί έναν δυναμικό τρόπο σκέψης, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών, θεωρούμε ως Grant Thornton ιδιαίτερα σημαντικό να καταγράφουμε τον παλμό των ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς διαμορφώνεται η εγχώρια αγορά καθώς και το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει κατά τα επόμενα χρόνια.

Στέλλα Αγγελοπούλου 
Partner, Head of Technology Intelligence & Performance

image4go3.pngΗ σημαντική αυτή πανελλήνια έρευνα καταγράφει όχι μόνο τη χρήση αλλά την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων από τις ελληνικές εταιρίες για επιχειρηματικά οφέλη, τη σωστή στρατηγική εισαγωγής προχωρημένων ψηφιακών τεχνολογιών (όπως AI, big data, IoT), τις αναγκαίες τεχνολογικές επενδύσεις και το τρόπο μέτρησης της αποτελεσματικότητας τους, τα σημαντικά στοιχεία σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού, και τέλος την υποστήριξη που χρειάζονται για εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αναγκαίους πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.

Τα αποτελέσματα βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν σε ποιο στάδιο ψηφιακής ωριμότητας βρίσκονται και να σχεδιάσουν τα σωστά βήματα για τη ψηφιακή τους αναβάθμιση που θα υποστηρίζει τη επιχειρηματική τους στρατηγική.

Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Technology & Beyond survey