Η ανακοίνωση ενός σχεδιασμού για το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στις αρχές του 2023 ορίζει σε προκαταρκτικό επίπεδο το πρίσμα υπό το οποίο θα εξετάζεται τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά ο τομέας της ενέργειας στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Μια ανασκόπηση των προκαταρκτικών στοιχείων που συνθέτουν το νέο σχέδιο καταδεικνύει την σημαντικότητα της πράσινης μετάβασης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ενώ παράλληλα υποδεικνύει την αναγκαιότητα για αύξηση των επενδύσεων αλλά και την πλήρη αξιοποίηση όλων των επενδυτικών εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η χώρα προκειμένου να πετύχει τους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

To Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία στην προσπάθεια απεξάρτησης της χώρας από το φυσικό αέριο καθώς και της μετάβασης σε μια νέα πραγματικότητα, όπου το ενεργειακό μείγμα θα κυριαρχείται από ΑΠΕ με την υποστήριξη ευέλικτων μονάδων αποθήκευσης και την ενσωμάτωση ηλεκτρολυτών για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, χωρίς φυσικά να παραλείπεται ο εξαιρετικά κομβικός ρόλος των δικτύων για την μεταφορά και διανομή ηλεκτρισμού και πράσινων αερίων.

Προκειμένου να αντιληφθεί κανείς την ουσιαστική θέση που κατέχει το ΤΑΑ σαν εργαλείο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα, αρκεί να εξεταστεί η μέχρι σήμερα συνεισφορά του στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (ΦΒ) και αιολικών πάρκων (ΑΠ). Από ένα σύνολο εκτιμώμενων (από στοιχεία των ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) μελλοντικών έργων της τάξης των 6 GW για φωτοβολταϊκά και 1.7 GW για αιολικά πάρκα, μέσω του ΤΑΑ χρηματοδοτούνται μέσω δανείων σήμερα το 46.6% και 29.7% αντίστοιχα, με αυτούς τους αριθμούς να αυξάνονται σταθερά, όσο αυξάνονται οι αιτήσεις από πλευράς επενδυτών.  Ταυτόχρονα υποστηρίζονται και άλλες επενδύσεις ΑΠΕ, όπως μονάδες βιοαερίου ή βιομάζας καθώς και το εξαιρετικής σημασίας έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης στην Ελλάδα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW. Το έργο αυτό υποστηρίζεται τόσο με επιδότηση (38,5% της συνολικής επένδυσης) όσο και με δάνειο (11.5% της συνολικής επένδυσης). Τέλος, το ΤΑΑ αναμένεται να υποστηρίξει και τις επενδύσεις σε συστήματα μπαταριών (μεγάλα και μικρά)  της τάξης των 1200MW. Οι παραπάνω αριθμοί καθιστούν πρόδηλη την αξία του ΤΑΑ ως επενδυτικού εργαλείου ικανού να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση, ιδιαίτερα αν κανείς αναλογιστεί ότι στις σχετικές δράσεις περιλαμβάνονται και επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των οποίων είναι προαπαιτούμενα για την ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ διατηρώντας ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

GrantThorntonGreece-NECP-CAPEXΚατεβάστε την έρευνα

Διαβάστε την πλήρη ανάλυση της Grant Thornton σχετικά με τις επενδυτικές απαιτήσεις της Ελλάδας για την επίτευξη των αναγκών της πράσινης μετάβασης έως το 2030 και τον καταλυτικό ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για την ανάπτυξη ΑΠΕ.

Κατεβάστε την έρευνα (EN) [ 4411 kb ]