Γνωρίζετε ότι:

  • Πληροφορίες που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών πτήσεων εντός ή εκτός της Ε.Ε., εφόσον προσγειώνονται σε ή απογειώνονται από ελληνικό έδαφος, θα διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς στις ελληνικές αρχές και θα ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών.Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, σκοπός των παραπάνω κανόνων αποτελεί η πρόληψη, ανίχνευση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Μεταξύ των εγκλημάτων αυτών, που απαριθμούνται συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο, περιλαμβάνεται και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»).

  • Στα δεδομένα επιβατών, που θα διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς, ενδεικτικά περιλαμβάνονται: α) το ταξιδιωτικό ιστορικό του επιβάτη,συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη μη εμφάνιση του προς αναχώρηση, β) προσωπικά στοιχεία των επιβατών, όπως ιθαγένεια, επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αεροπορική εταιρεία, αριθμός πτήσης, καθώς και η ημερομηνία, ο αερολιμένας και η ώρα αναχώρησης και άφιξης του επιβάτη, γ) στοιχεία πληρωμής, στα οποία περιλαμβάνεται και η διεύθυνση χρέωσης κτλ.

  • Αρμόδιες για την εξέταση των σχετικών πληροφοριών καθίστανται μεταξύ άλλων οι ελληνικές Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές, καθώς και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης («Πόθεν Έσχες»). Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, εάν από την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση άλλων εγκλημάτων, που εντάσσονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν και να λαμβάνουν υπόψη περαιτέρω τα συγκεκριμένα στοιχεία.

  • Μειώνεται σταδιακά ο συντελεστής εταιρικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 29%, που ισχύει σήμερα, σε 25% μέχρι το 2022, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά φορολογικό έτος και διαμορφώνεται τελικά ως ακολούθως: α) σε 28% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, β) σε 27% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, γ) σε 26% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021, δ) σε 25% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επόμενα. Για το 2018, ο συντελεστής παραμένει στο 29%.

  • Τροποποιούνται οι διατάξεις για τον ΕΝΦΙΑ αναφορικά με το έτος 2019. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, παρατείνεται μέχρι και το έτος 2019 το χρονικό διάστημα μέχρι του οποίου η αξία αγροτεμαχίων φυσικών προσώπων δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου. Επιπλέον, προτείνεται μείωση υπό προϋποθέσεις του ΕΝΦΙΑ κατά 30% για το 2019 ως προς φορολογούμενους με χαμηλή αξία ακίνητης περιουσίας.

  • Αντισυνταγματική έκρινε το Διοικητικό Εφετείο την παράταση του χρόνου παραγραφής σε 20 έτη σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που ανάγονται στη χρήση του 2011 και προγενέστερα. Συνεπώς, για χρήσεις μέχρι και το 2011 δεν πρέπει να εφαρμόζεται η 20ετής παραγραφή, ακόμη και εάν προκύπτουν στοιχεία μεγάλης φοροδιαφυγής (δηλαδή αποφυγή πληρωμής φόρου άνω των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος για το φόρο εισοδήματος ή άνω των 50.000 ευρώ για ΦΠΑ). Απομένει να κριθεί οριστικά το ζήτημα της συνταγματικότητας της παράτασης του χρόνου παραγραφής στην 20ετία σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που ανάγονται σε χρήσεις μεταγενέστερες του 2012 (ΔεφΑθ 3883/2018). Κατά τη νομολογία του ΣτΕ, η διάρκεια της παραγραφής πρέπει να είναι εύλογη και η λήξη της δεν μπορεί να συναρτάται με το ύψος του ποσού, στο οποίο η διοίκηση θα προσδιορίσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του διοικουμένου. Συνεπώς, η 20ετής παραγραφή λόγω ύψους φοροδιαφυγής θα πρέπει να θεωρηθεί αντισυνταγματική στο σύνολό της.

  • Δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής που τροφοδοτήθηκε από ή τροφοδότησε έμβασμα σε λογαριασμούς της ημεδαπής, καθώς θα μπορούσε να έχει ήδη ελεγχθεί από τις ελληνικές φορολογικές αρχές, μέσω της σύνδεσής του με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Κατά γενικό κανόνα, οι πληροφορίες από την αλλοδαπή που έχουν περιέλθει στη φορολογική διοίκηση (όπως π.χ. τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λοιπές κινητές αξίες, διαφορές χαρτοφυλακίου, τραπεζικές κινήσεις, διαφορές υπολοίπων λογαριασμών) συνιστούν συμπληρωματικά στοιχεία εφόσον: α) η φορολογική διοίκηση αποδεδειγμένα δεν είχε και δικαιολογημένα δεν μπορούσε να τις έχει υπόψη της κατά την αρχική πενταετή προθεσμία παραγραφής και β) διαπιστώνεται από τον έλεγχο μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη με βάση τα στοιχεία αυτά (ΠΟΛ 1194/2017). Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης (τόκοι, κεφαλαιακά κέρδη κ.λπ.) που έχουν δηλωθεί κανονικά δεν συνιστούν συμπληρωματικά στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com