Έρευνα International Business Report 2015

Σύμφωνα με την έρευνα International Business Report (IBR) της Grant Thornton, μια έρευνα σε περισσότερες από 5.000 ηγέτιδες επιχειρήσεις σε 35 χώρες, oι εταιρείες δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση σε υψηλής ποιότητας στρατηγικές συναλλαγές, ενώ σπαταλούν λιγότερο χρόνο στην αναζήτηση περιφερειακών ευκαιριών.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πως η αγορά Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Ε&Σ) έχει ανακάμψει, με τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις να υιοθετούν τις εξαγορές ως ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο ανάπτυξης. Η δραστηριότητα Ε&Σ, τόσο η τρέχουσα όσο και η προβλεπόμενη, γίνεται ολοένα και πιο στοχευμένη καθώς η ποιότητα των πιθανών εταιρειών-στόχων έχει βελτιωθεί. Ειδικότερα φέτος διακρίνεται από την προθυμία των πωλητών να εξετάσουν την πιθανότητα μιας συναλλαγής, προθυμία η οποία είναι η υψηλότερη της τελευταίας πενταετίας. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα γεωγραφικές αποκλίσεις, οι οποίες κυμαίνονται από μια τροχιά ανάπτυξης στη Βόρεια Αμερική έως μια εύθραυστη ανάκαμψη στην Ευρωζώνη. Υπάρχει επίσης μικρότερη κινητικότητα σε κάποιες από τις παλιές κινητήριες δυνάμεις όπως η Κίνα, υποδηλώνοντας πως η δραστηριότητα στις συναλλαγές δεν πρόκειται να είναι ομοιόμορφη ανά τον κόσμο.

Σημαντική αλλαγή υπάρχει επίσης στο χρηματοδοτικό τοπίο. Ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων είναι και πάλι έτοιμες να εξετάσουν τη στροφή στον τραπεζικό δανεισμό για την υποστήριξη της στρατηγικής επέκτασής τους μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, γεγονός που αντικατοπτρίζει αυξημένη ρευστότητα στην αγορά. Το 2015 σίγουρα θα φέρει νέες προκλήσεις και αβεβαιότητες σε συγκεκριμένες οικονομίες ανά τον κόσμο. Γενικά, η ανάπτυξη παραμένει ισχυρή σε πολλές από τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες.

Οι βασικές παράμετροι όπως τα επιτόκια, η απασχόληση και η δανειοληπτική ικανότητα είναι θετικές, συνεπώς το 2015 φαίνεται πως θα παρουσιαστούν καλές ευκαιρίες για συναλλαγές. Σε μια ιστορικά κυκλική αγορά όπως αυτή των συναλλαγών, μπορεί να βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου οι στόχοι και οι αποτιμήσεις των αγοραστών σε γενικές γραμμές συμπίπτουν.

Κατεβάστε την πλήρη έρευνα εδώ: IBR 2015 M&A report