Το IFRS Newsletter της Grant Thornton αποτελεί μία ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα IFRS. Η έκδοση εστιάζει σε επιμέρους θέματα, παρέχει σχολιασμούς και απόψεις επί αυτών, ενώ περιλαμβάνει και μία σύνοψη των σημαντικότερων βελτιώσεων των Προτύπων.

Η τρίτη έκδοση του 2018, ξεκινά με το discussion paper που εκδόθηκε από το IASB αναφορικά με τα «Χρηματοοικονομικά Μέσα με Χαρακτηριστικά Συμμετοχικών Τίτλων». Ακολούθως, γίνεται αναφορά στην αναμενόμενη ένταξη της Αργεντινής στις υπερπληθωριστικές οικονομίες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και στις επιπτώσεις που θα επέλθουν από αυτή. Εν συνεχεία, περιλαμβάνεται μία σειρά από πρόσφατες εκδόσεις της Grant Thornton σχετικά με επίκαιρα θέματα IFRS.

Στο τέλος του Newsletter παρατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των νεότερων Προτύπων για τα οποία η εφαρμογή δεν είναι ακόμα υποχρεωτική, καθώς και εκδόσεις του IASB που βρίσκονται στο στάδιο του σχολιασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα IFRS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό της Grant Thornton στο email: ifrs@gr.gt.com