Αθανασία Αραμπατζή Senior Partner Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Η Αθανασία Αραμπατζή είναι Senior Partner της Grant Thornton και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών. Επίσης, είναι Ορκωτή  Ελέγκτρια Λογίστρια και ιδρυτικό μέλος της Grant Thornton Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Αθανασία Αραμπατζή έχει αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση στους παρακάτω κλάδους: χρηματοοικονομικό, κατασκευαστικό, τεχνολογίας, τροφίμων & ποτών, τουρισμού και υγείας, μέσα από την παροχή ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επίσης έχει διατελέσει επικεφαλής σε πλειάδα πολυεθνικών, εισηγμένων και μη-εισηγμένων επιχειρήσεων και σε έργα δημοσίου τομέα. Η εμπειρία της συμπληρώνεται από αξιολογήσεις συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, συγχωνεύσεις – μετατροπές εταιρειών και πιστοποιήσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα, καθώς και από τις εργασιών Monitoring Trustee για λογαριασμό του ΔΝΤ/ΕΚΤ/ΕΚ στις οποίες συμμετέχει ως μέλος της διοικητικής ομάδας.

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια (ΟΕΛ)