Δημήτρης Μελάς Partner, Financial Services Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Δημήτρης Μελάς είναι Partner της Grant Thornton Ελλάδος και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 18 ετών. Επίσης, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και κάτοχος του 2ετούς επαγγελματικού τίτλου ελεγκτικής του ΙΕΣΟΕΛ.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο Δημήτρης Μελάς έχει συμμετάσχει σε διεξαγωγή ελέγχων σε πολλούς κλάδους, όπως τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες κτλ. Ο Δημήτρης κατά την διάρκεια της καριέρας του έχει διατελέσει επικεφαλής project manager σε ομάδες εργασίες σε πλειάδα πολυεθνικών, εισηγμένων και μη-εισηγμένων επιχειρήσεων. Η εμπειρία του στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αφορά σε αποτιμήσεις εταιρειών και σε σεμινάρια μελέτες εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).

Μέλος

  • των Επιτροπών Risk Management και Quality Control της Grant Thornton Ελλάδος
Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)