Δημήτρης Παντερλής Partner, Assurance Αθήνα +30 210 7280 000

Ο Δημήτρης Παντερλής είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Partner στο τμήμα Αssurance της Grant Thornton, στην οποία εργάζεται από το 2004. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Ο Δημήτρης ασχολείται με την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε πολυεθνικές, εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση, μέσα από την παροχή ελεγκτικών, και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της Ελληνικής Οικονομία, όπως η βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο, η ενέργεια κλπ.

Πιστοποιήσεις
  • Μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών
  • ACCA
  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου