Ελπίδα Λεωνίδου Partner, Assurance Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Η Ελπίδα Λεωνίδου είναι Partner, της Grant Thornton και έχει επαγγελματική εμπειρία 20 ετών. Επίσης, είναι Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια και επικεφαλής της επιτροπής Quality and Risk Management της Grant Thornton.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς της εμπειρίας ως Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια, η Ελπίδα Λεωνίδου έχει συμμετάσχει στη διεξαγωγή τακτικών και οικονομικών ελέγχων εταιρειών μεγάλων κλάδων, όπως τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βιομηχανία, εμπορία, παροχή υπηρεσιών κτλ. Επίσης συμμετείχε σε έργα αναφορικά με αποτιμήσεις εταιρειών αλλά και σε μελέτες εκπόνησης αναλυτικής λογιστικής και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Μέλος

  • της Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Λ)
Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια (ΟΕΛ)