Γιώργος Δεληγιάννης Senior Partner, Head of Advisory Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Γιώργος Δεληγιάννης είναι Senior Partner & Head of Advisory της Grant Thornton και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 26 ετών. Επίσης, είναι Ορκωτός Ελεγκτής και ιδρυτικό μέλος της Grant Thornton Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας του ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο Γιώργος Δεληγιάννης έχει συμμετάσχει σε διεξαγωγή ελέγχων σε όλους τους μεγάλους κλάδους. Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βιομηχανία, τροφίμων και ποτών, ενέργεια, υγεία κτλ. Επίσης έχει διατελέσει επικεφαλής σε μεγάλα δημόσια έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί επιτυχώς. Η εμπειρία του στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ξεκίνησε κυρίως από εκτιμήσεις επιχειρήσεων, αξιολογήσεις επιδόσεων, και γενικότερα σε συμβουλευτικό έργο για την βελτίωση της επιχειρηματικής δράσης. Τελευταία επιβλέπει διαδικασίες αξιολόγησης εταιρειών για λογαριασμό των τραπεζών και επιβλέπει και συντονίζει τις ενέργειες ανάπτυξης της εταιρείας στο συμβουλευτικό τομέα.

Μέλος

  • του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών
Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)