Μανόλης Μιχαλιός Partner, Head of Assurance Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Μανόλης Μιχαλιός, είναι Partner και επικεφαλής του Ελεγκτικού τμήματος (assurance services) της Grant Thornton. Επίσης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με 18 έτη επαγγελματικής εμπειρίας.

Διαθέτει εμπειρία από διαφορετικούς τομείς και έχει συνεργαστεί με εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας όπως, Βιομηχανικός, Εμπορικός, Ναυτιλιακός, Τροφίμων, Υγείας, Φαρμακευτικών υπηρεσιών, Κατασκευαστικός και Χρηματοοικονομικός. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας με συνέπεια ασχολείται με την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε εταιρείες ενεργώντας σαν μέλος ομάδων και σαν Ορκωτός Ελεγκτής

Μέλος

  • European Auditing & Accounting Committee της Grant Thornton International
  • Strategy and Development Team της Grant Thornton International
Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)
  • FCCA