Θανάσης Ξύνας Partner, Assurance Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Θανάσης είναι Partner, στο τμήμα Assurance της Grant Thornton και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ACCA.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο Θανάσης Ξύνας έχει συμμετάσχει σε διεξαγωγή ελέγχων σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς, όπως ναυτιλία, μεταλλουργία, ενέργεια, πετρελαιοειδή κτλ. Παράλληλα έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων της Grant Thornton για τα Δ.Π.Χ.Α. καθώς και στην εκπόνηση μελετών της Grant Thornton για τους κλάδους αλλά και το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας. Η εμπειρία του στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αφορά κυρίως την εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α., αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και αποτιμήσεις.

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)