• Η Grant Thornton στρατηγικός συνεργάτης του IIRC

Η Grant Thornton στην Ελλάδα ανακηρύσσεται σε διεθνές επίπεδο στρατηγικός συνεργάτης του Integrated Reporting Council (IIRC)

Η Grant Thornton στην Ελλάδα επιλέχθηκε ως ένας από τους έξι (6) οργανισμούς, σε παγκόσμιο επίπεδο, που αποτελούν στρατηγικό συνεργάτη του Integrated Reporting Council (IIRC, www.integratedreporting.org) σε θέματα εκπαίδευσης σχετικά με την κατάρτιση “Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης” (Integrated Reports). Το IIRC αποτελεί μία διεθνή σύμπραξη στην οποία μετέχουν εποπτικοί φορείς, επενδυτές και εκπρόσωποι θεσμών και εταιρειών, και το οποίο μεταξύ άλλων, επιμελείται την ανάπτυξη του νέου Πλαισίου Οδηγιών (Integrated Reporting Framework) σχετικά με την σύνταξη Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης.

Οι Εκθέσεις Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης αποτελούν την νέα τάση στην παροχή πληροφόρησης από τις Εταιρείες καθώς δίνεται η ευκαιρία να παρουσιαστεί, με ένα δομημένο αλλά και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, το σύνολο των βασικών χαρακτηριστικών της εταιρείας αλλά και το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Οι Εκθέσεις Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης συνδυάζουν πληροφόρηση για τα πιο σημαντικά στοιχεία (χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία) ώστε τελικά να διαμορφώνεται μία συνολική άποψη για το πώς η εταιρεία δημιουργεί αξία για τους επενδυτές αλλά και για τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα, η διαδικασία ανάπτυξης των Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και επικοινωνία και στην αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η Grant Thornton στην Ελλάδα ανακηρύχθηκε στρατηγικός συνεργάτης του Integrated Reporting Council (IIRC) και πρωτοπορεί διεξάγοντας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σχετικά με τις Εκθέσεις Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης. Οι εκπαιδεύσεις είναι εγκεκριμένες από το IIRC και ανατίθενται αποκλειστικά σε πιστοποιημένους συνεργάτες του.

Ειδικός συνεργάτης της Grant Thornton στην παροχή του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι o εκπαιδευτικός οργανισμός Altium Training, ο οποίος προσφέρει προγράμματα για διεθνώς αναγνωρισμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις σε τομείς όπως η χρηματοοικονομική πληροφόρηση, λογιστική, φορολογία και marketing.

Η Grant Thornton στηνΕλλάδας προγραμματίζει ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματός της σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης “Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης”.  Στην εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί και ενημέρωση αναφορικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις για την υποχρεωτική δημοσίευση των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων από συγκεκριμένες κατηγορίες εταιρειών στα ετήσια δελτία τους, βάσει του Ν. 4403/2016. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκδήλωση θα ανακοινωθούν σύντομα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Operational Αdvisory Services (T: 210 72 80 000, Ε: operational.advisory@gr.gt.com)