• Ομιλία Νικόλαου Καραμούζη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Τα επτά βασικά προαπαιτούμενα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την επιστροφή στην κανονικότητα επεσήμανε ο Πρόεδρος της Grant Thornton Φορολογικών & Συμβουλευτικών υπηρεσιών, Νικόλαος Καραμούζης, στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ.

Ο κ. Καραμούζης ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες της χώρας βελτιώνονται, ωστόσο οι εγχώριες και διεθνείς συνθήκες και τα προβλήματα της χώρας απαιτούν άμεσες λύσεις. Για το λόγο αυτό οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη δημιουργία συνθηκών ευημερίας, σύμφωνα με τον ίδιο είναι:

Η βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας

Ο κ. Καραμούζης τόνισε πως «Όλοι γνωρίζουμε ότι η αξιοπιστία χάνεται εύκολα και απότομα και κερδίζεται με κόπο και χρόνο. Μια νέα δημοσιονομική εκτροπή από τους στόχους, θα ήταν ασυγχώρητο λάθος και θα έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, κυρίως δεν θα την χρηματοδοτούσαν οι διεθνείς αγορές». Συνεπώς προτείνει την ενίσχυση των κρίσιμων θεσμικών χαρακτηριστικών της χώρας όπως είναι η  πολιτική σταθερότητα, η συνεπής και σταθερή δημοσιονομική και μακροοικονομική πολιτική, οι ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές, η σταθερότητα κανόνων και θεσμών και οι ανεξάρτητες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

Η οριστική λύση στο τραπεζικό ζήτημα

Αναφερόμενος στις τράπεζες ο κ. Καραμούζης προτείνει τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την αποκλιμάκωση των δανειακών επιτοκίων, την απρόσκοπτη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, την αποκατάσταση της πλήρους ικανότητας χρηματοδότησης της οικονομίας και την πλήρη ιδιωτικοποίηση. Όλα αυτά τα βήματα θα μετατρέψουν τον τραπεζικό κλάδο σε κρίσιμο αναπτυξιακό καταλύτη.

Η αλλαγή μείγματος στη δημοσιονομική πολιτική

«Οι υπερβολικά υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και ασφαλιστικές εισφορές, από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη, σε συνδυασμό με την υποχρέωση για επίτευξη σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων για τις επόμενες δεκαετίες, παγιδεύουν την οικονομία στη στασιμότητα» σημειώνει ο κ. Καραμούζης και συνεχίζει λέγοντας πως «Η κατάρτιση ενός νέου, φιλικού προς την ανάπτυξη, μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής θα συμπεριλαμβάνει σημαντικά χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και ηπιότερες υποχρεώσεις για την δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων, πρέπει να είναι αξιόπιστη, συνεπής με τη δημοσιονομική σταθερότητα και να πείθει τις διεθνείς αγορές να χρηματοδοτούν απρόσκοπτα την οικονομία».

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Καραμούζης προτείνει τέσσερις κομβικές δεσμευτικές πρωτοβουλίες:

  1. Εφαρμογή άμεσων, εμπροσθοβαρών, τολμηρών και φιλικών προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων.
  2. Αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση της νέας δημοσιονομικής συμφωνίας.
  3. Αξιοποίηση του νέου δημοσιονομικού χώρου για την επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών.
  4. Συνδυασμός της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών με μετρήσιμα, αντισταθμιστικά δημοσιονομικά μέτρα που θα συμπεριλαμβάνουν επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίηση της τεράστιας δημόσιας περιουσίας , διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τολμηρές πρωτοβουλίες στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εκλογίκευση των δημοσίων δαπανών και συρρίκνωση των ζημιογόνων δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η υλοποίηση των φιλικών προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων

Ο κ. Καραμούζης τόνισε από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ πως στο επίκεντρο των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων πρέπει να βρεθούν: η δημόσια διοίκηση, η απονομή δικαιοσύνης, η ενίσχυση του ανταγωνισμού, η μείωση του διοικητικού βάρους, των εμποδίων, των αντικινήτρων και της γραφειοκρατίας στο επιχειρείν και τις επενδύσεις και η αναβάθμιση της παιδείας.

Η εξυγίανση του ενεργειακού τομέα

Αναφερόμενος στον ενεργειακό κλάδο, ο κ. Καραμούζης επισήμανε πως «θα πρέπει να εξυγιάνουμε με συνολικό σχέδιο τον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, που αποτελεί καθοριστικό αναπτυξιακό πυλώνα, μια μεγάλη και σύνθετη πρόκληση, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα σοβαρά και πολύπλοκα προβλήματα της ΔΕΗ, τις δεσμεύσεις προς τους πιστωτές, τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και τις καθυστερήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις». Στη συνέχεια ο ίδιος προσθέτει ότι «στόχος είναι να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας, η ανταγωνιστικότητα, ο διεθνής της ρόλος στην περιοχή και η μείωση του υψηλού τελικού κόστους ενέργειας».

Η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων

«Η δραματική συρρίκνωση της εγχώριας αποταμίευσης και των επενδύσεων την τελευταία δεκαετία, δημιούργησαν ένα αναπτυξιακό και χρηματοδοτικό κενό, που δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους εγχώριους πόρους» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Grant Thornton. Ως εκ τούτου, προτείνει τη διαμόρφωσης ενός ελκυστικού πλαισίου, μέσω της επιτάχυνσης των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων και της μετατροπής της Ελλάδος σε προτεραιότητα για κατοίκους εξωτερικού, για οικογενειακές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η αναπτυξιακή αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

«Επιταχύνουμε τις ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποιούμε εμπορικά τη σημαντική δημόσια περιουσία και γη, με προ-εγκεκριμένες χρήσεις και αδειοδοτήσεις σε προεπιλεγμένες περιοχές» σημειώνει ο κ. Καραμούζης, ο οποίος κλείνοντας δήλωσε πως είναι πεπεισμένος ότι, η χώρα έχει σημαντικές δυνατότητες, αναξιοποίητες επενδυτικές και παραγωγικές ευκαιρίες και ενδιαφέροντα συγκριτικά πλεονεκτήματα.