Ο ξενοδοχειακός κλάδος αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κρίση λόγω της αναταραχής που προκλήθηκε από την παγκόσμια πανδημία του COVID-19. Με τα ξενοδοχεία να κλείνουν ή να λειτουργούν με σημαντικά περιορισμένη δυναμικότητα και με τους πελάτες σε καραντίνα, εξετάζουμε τα μέτρα που μπορούν να πάρουν οι επιχειρήσεις, όχι μόνο για να επιβιώσουν, αλλά και για να προετοιμαστούν  για την καλύτερη δυνατή επανεκκίνηση των εργασιών τους.

Εξετάζουμε τις ποικίλες και πολύπλοκες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των ξενοδοχείων, από τη ρευστότητα έως τα ξένα κεφάλαια μέχρι και την αναδιάρθρωση. Διερευνούμε τις επιπτώσεις για τους εργοδότες και τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεαστεί ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός τους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Τα θέματα που εξετάζονται αφορούν τα εξής:

Οι προκλήσεις που θέτει ο COVID-19

Η παγκόσμια διαταραχή που οφείλεται στην πανδημία COVID-19 είναι πρωτόγνωρη. Στο παρελθόν, μόνο τοπικά φαινόμενα, όπως τυφώνες, μπορούσαν να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμο κλείσιμο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τώρα, τόσο οι παγκόσμιες όσο και οι περιφερειακές αλυσίδες, καθώς και οι ανεξάρτητοι διαχειριστές, αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις στις ταμειακές ροές. Το πρώτο εξάμηνο του 2020 σημειώθηκε μια ευρεία μείωση στα ποσοστά πληρότητας σε όλο τον κόσμο. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τα ελληνικά ξενοδοχεία.

Οι προκλήσεις που δημιουργεί ο COVID-19 επηρεάζουν σχεδόν κάθε μέρος των λειτουργιών ενός ξενοδοχείου, από τα επίπεδα πληρότητας των δωματίων και τα σχέδια στελέχωσης, έως την προμήθεια τροφίμων και ποτών. Η πανδημία έχει τη δυνατότητα να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στον κλάδο, πέρα από την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών και των περιφερειακών lockdown. Έχοντας αναλύσει εις βάθος τις διαφορετικές επιδράσεις της πανδημίας στους κλάδους της οικονομίας, θεωρούμαι ότι οι προτεραιότητές σας θα εξαρτηθούν από το μέγεθος και τη δομή της επιχείρησής σας, καθώς και από την τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική σας.

Ρευστότητα

Η άμεση πρόκληση για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ξενοδοχείων ήταν η διαχείριση των ταμειακών ροών και οι προβλέψεις. Οι επιχειρήσεις που είχαν καλή κεφαλαιοποίηση με υγιείς ισολογισμούς έχουν ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα όσον αφορά την αντοχή στην απότομη πτώση των εσόδων και σε μια ενδεχόμενη μακροπρόθεσμη περίοδο μείωσης της ζήτησης. Για τους διευθυντές και ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων, θα δοθεί έμφαση στην αύξηση της ρευστότητας και στη μείωση των αναγκών σε μετρητά. Αυτό θα απαιτήσει διεξοδική εξέταση όλων των δαπανών πριν από την περίοδο COVID-19.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη ταμειακών ροών στην τρέχουσα κατάσταση. Πρώτον, τι θα συμβεί όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα και οι περιορισμοί ταξιδιού παραμείνουν ασαφείς. Ενδέχεται να έχουμε μια περίοδο μηδενικής ζήτησης καθώς οι προσεχτικοί καταναλωτές που κρατούν ακόμα αποστάσεις όπως και η συνέχεια των μέτρων του social distancing, απαιτούν μειωμένη χωρητικότητα δωματίου και αυξημένα κόστη καθαρισμού τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τα έσοδα και τα λειτουργικά κόστη. Τα επαγγελματικά ταξίδια μπορεί να υστερήσουν σε σχέση με τα ταξίδια αναψυχής καθώς οι εταιρείες έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τα περιοριστικά μέτρα και να διεξάγουν τις συναντήσεις τους διαδικτυακά. Δεύτερον, πολλές επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κλάδο χρησιμοποιούν προσωρινά κρατική υποστήριξη για την καταβολή μισθών και ανελαστικών δαπανών. Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα, δεν είναι βέβαιο πόσο καιρό θα είναι διαθέσιμη τέτοιου είδους βοήθεια και σε ποια κλίμακα.

Απασχόληση

Πολλές ξενοδοχειακές επιχειρηματικές μονάδες μπόρεσαν να μειώσουν σημαντικά το κόστος εργασίας τους μέσω μειωμένων ωρών, ή με τη χρήση κυβερνητικής υποστήριξης για να δώσουν άδεια σε τμήματα του προσωπικού τους. Αυτή η διευκόλυνση στη ρευστότητα ήταν εξαιρετικά επωφελής για μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου, δημιουργεί όμως και πολλά πιθανά ζητήματα.

Με λιγότερα στελέχη σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης, τα θέματα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τις διοικητικές ομάδες. Η ιεράρχηση των ευθυνών μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά είναι ζωτικής σημασίας οι εσωτερικές διαδικασίες έγκρισης και διαχείρισης κινδύνων να παραμένουν αποτελεσματικές. Τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τις εγκρίσεις μπορεί να φαίνονται διαφορετικά από αυτά της προ COVID-19 περιόδου λόγω των διαδικτυακών συνομιλιών και σχολιασμών ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων επιπέδων της απομακρυσμένης εργασίας.

Ξένα κεφάλαια και αναδιάρθρωση

Με τα έσοδα και τις τελικές ταμειακές ροές να μειώνονται τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους διαχειριστές, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις του κλάδου να προσδιορίσουν γρήγορα αυτά τα στοιχεία όπου τα διαθέσιμα κεφάλαια ενδέχεται να μην επαρκούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Για παράδειγμα, η έναρξη έγκαιρων και διαφανών διαπραγματεύσεων μπορεί να είναι απαραίτητη για την εξεύρεση εποικοδομητικών λύσεων για την εξυπηρέτηση υποχρεώσεων χρέους που ενδέχεται να παραμένουν σε εκκρεμότητα ή για την αναδιάρθρωση άλλων δαπανών που ενδέχεται να αναληφθούν σε επίπεδα που δεν αντιστοιχούν πλέον στα μελλοντικά επίπεδα λειτουργίας της επιχείρησης. Πολλοί δανειστές και χρηματοδότες δέχονται καθυστερήσεις στην πληρωμή και ενδέχεται να είναι ανοιχτοί σε περαιτέρω διαπραγμάτευση των όρων.

Έχοντας αναλύσει ενδελεχώς την επίδραση του COVID-19 στην οικονομία, αναμένουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών ξενοδοχείων μπορεί να προσπαθεί να αναδιαρθρώσει τα χρέη τους, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών μετοχών και οι μεγαλύτεροι φορείς εκμετάλλευσης με σημαντικά αποθεματικά μετρητών ενδέχεται να αρχίσουν να αναζητούν εξαγορές. Οι επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αναδιαρθρώσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη βιωσιμότητα του σχεδίου τους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους και να δείξουν ότι είναι η καλύτερη επιλογή για να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση είναι σε θέση να συνεχίσει να λειτουργεί μόλις αρθούν οι περιορισμοί. Τα μπαρ και τα εστιατόρια του ξενοδοχείου πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά, καθώς αυτά θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα συνεχιζόμενα μέτρα κοινωνικής απόστασης.

Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και αναφορά

Για το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου, οι χρηματοοικονομικές αναφορές και ο προγραμματισμός για το 2020 θα διαφέρουν σημαντικά από τα προηγούμενα χρόνια. Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν εφαρμόσει μια σειρά μέτρων που σχετίζονται με την οικονομική βοήθεια και την προσωρινή φορολογική ελάφρυνση. Ο συνεχώς εξελισσόμενος χαρακτήρας της πανδημίας σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις προσαρμόζουν τακτικά τις στρατηγικές τους, οπότε είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και οι διαχειριστές να γνωρίζουν αυτήν την υποστήριξη και να αξιοποιούν πλήρως τη διαθέσιμη βοήθεια. Όχι μόνο ο COVID-19 θα οδηγήσει σε εκτιμήσεις απομείωσης περιουσιακών στοιχείων που θα πρέπει να αξιολογηθούν για σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς και συμβολαίων, αλλά και οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να εκτιμήσουν πώς θα επηρεάσει η πανδημία και η κυβερνητική υποστήριξη ζητήματα που σχετίζονται με μελλοντικές ταμειακές ροές και κέρδη.

Προετοιμασία για επανεκκίνηση

Ενώ η επιβίωση είναι το πρωταρχικό μέλημα πολλών στον ξενοδοχειακό κλάδο, είναι επίσης σημαντικό να προετοιμαστούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Μόλις αρχίσουν να αίρονται οι περιορισμοί ταξιδιού και τα περιοριστικά μέτρα, τα ξενοδοχεία ίσως να υποχρεωθούν να λειτουργούν με μειωμένη πληρότητα λόγω κοινωνικής απόστασης. Αυτά τα μειωμένα έσοδα θα μπορούσαν να επηρεαστούν περαιτέρω από το αυξημένο κόστος που σχετίζεται με τις δαπάνες καθαρισμού και άλλες δραστηριότητες. Η χρήση του δείκτη απόδοσης επένδυσης (ROI) για να προσδιοριστεί με ακρίβεια πόσα δωμάτια χρειάζονται για να παραμείνει σε λειτουργία θα πρέπει να στηρίζει οποιαδήποτε στρατηγική.

Σε πολλές αγορές, τα ξενοδοχεία αναμένεται να εφαρμόσουν τις νέες διαδικασίες υγείας και ασφάλειας, ειδικά όσον αφορά τις διαδικασίες και τις μεθόδους καθαρισμού. Η γνωστοποίηση αυτής της αναθεωρημένης στρατηγικής όσο το δυνατόν νωρίτερα μπορεί να βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση μόλις ξανανοίξουν τις πόρτες τους. Αυτή η ανακοίνωση θα είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά το προσωπικό. Ορισμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ιδίως εκείνες που απευθύνονται σε επαγγελματίες (business travelling), ενδέχεται να επιλέξουν να προωθήσουν την εισαγωγή ψηφιακών και απομακρυσμένων υπηρεσιών, όπως το mobile check-in. Τα επώνυμα ξενοδοχεία, ωστόσο, μπορεί να πιστεύουν ότι αυτές οι λύσεις επηρεάζουν αρνητικά το είδος των εμπειριών που σκοπεύουν να δημιουργήσουν για τους πελάτες τους.

Ο COVID-19 ανάγκασε τις επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους να προσαρμόσουν τις εργασιακές τους πρακτικές, με την εξ αποστάσεως εργασία και τις βίντεο-διασκέψεις να γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Απομένει να δούμε αν οι εταιρείες συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτές τις πρακτικές για να μειώσουν το κόστος μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών. Η αγορά συνεδρίων ίσως επηρεαστεί μεσοπρόθεσμα, καθυστερώντας την ανάκαμψη της των επαγγελματικών ταξιδιών έναντι των ταξιδιών αναψυχής. Η αγορά ταξιδιού χαμηλού κόστους θα μπορούσε να επηρεαστεί από την αύξηση των τιμών των αεροπορικών εταιρειών ή από την ανάγκη μείωσης των ποσοστών πληρότητας για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες πρέπει να προγραμματίσουν αυτές τις πιθανές διακυμάνσεις της ζήτησης καθώς ο κόσμος πλέον επιστρέφει στα επίπεδα δραστηριότητας πριν από την κρίση.

Κρίσιμοι παράγοντες για την επάνοδο της επιχείρησής σας

Η αλυσίδα αξιών του ξενοδοχειακού κλάδου συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με άλλους κλάδους της βιομηχανίας, καθώς και με την εγχώρια και παγκόσμια οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Πολλοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον ξενοδοχειακό κλάδο καθοδηγούνται από παράγοντες πέραν του ιδιοκτήτη, του δικαιοπάροχου ή του ελέγχου του διαχειριστή. Αυτή η πολυπλοκότητα αναδείχθηκε μέσα από τον αντίκτυπο του COVID-19.

Οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς οδηγούν σε σαφή ρευστότητα και λειτουργικές προκλήσεις, αλλά μπορούν επίσης να προσφέρουν ευκαιρίες σε όσους έχουν δυναμικούς ισολογισμούς και πρόσβαση σε δανειστές και επενδυτές που θα τους παρέχουν στήριξη. Η διασύνδεση του ξενοδοχειακού κλάδου οδηγεί στην ανάγκη για καλά μελετημένες, ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται σημαντικά στις ανάγκες πολλών ενδιαφερομένων μερών.

Θεωρούμε τις ερωτήσεις που ακολουθούν ως μερικούς από τους πιο σημαντικούς τομείς που πρέπει να επικεντρωθούν για τον κλάδο όταν θέλουν να αξιολογήσουν, να προστατεύσουν και να αποκαταστήσουν την αξία - ορισμένες θα είναι πιο σχετικές με την επιχείρησή σας από άλλες. Η Grant Thornton μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε τα επόμενα βήματα στην στάση σας.

Βασικά ερωτήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Ρευστότητα, αναχρηματοδότηση και επικοινωνία του πλάνου

Πόσο χρόνο έχει η επιχείρησή μου προτού παραβιαστούν τα συμβόλαια ή/και δεν υπάρχει ρευστότητα;

 • Πώς μπορώ να διαχειριστώ αποτελεσματικά τη ρευστότητα, ποιες πηγές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες; Ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες για την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων υποχρεώσεων χρέους μου;
 • Πώς μπορώ να διαχειριστώ/ να επαναδιαπραγματευτώ τα τρωτά σημεία που δημιουργούνται από μεγάλες εκροές μετρητών, όπως τα έξοδα διαχείρισης και franchise και η εξυπηρέτηση χρέους/ αποπληρωμές;
 • Ποιες πηγές χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής υποστήριξης) και πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτές με ταχύτητα και σε κατάλληλη τιμή;
 • Ποιο είναι το σχέδιο ανάκαμψης, πώς μπορώ να το τοποθετήσω και να το διαπραγματευτώ καλύτερα με τα ενδιαφερόμενα μέρη;
 • Ποια είναι η σωστή επικοινωνιακή στρατηγική για τους ανθρώπους μου, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους χρηματοοικονομικούς φορείς;
Λειτουργίες και βελτίωση απόδοσης
 • Πώς θα επανεκκινήσω τη λειτουργία αποτελεσματικά και πώς θα προσελκύσω πωλήσεις;
 • Πώς μπορώ να διατηρήσω τα άτομα που έχουν μια κρίσιμη θέση στην επιχείρησή μου;
 • Πώς μπορώ να κάνω την επιχείρηση όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη, δεδομένου του χαμηλότερου επιπέδου πληρότητας και RevPAR βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα;
Εκμετάλλευση των ευκαιριών
 • Υπάρχουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες λόγω των συνθηκών της αγοράς;
 • Πώς μπορώ να είμαι έτοιμος να εκμεταλλευτώ αυτές τις ευκαιρίες;
Διακυβέρνηση, κίνδυνοι και συμμόρφωση
 • Πώς μπορεί να προστατευθεί η φήμη της επωνυμίας;
 • Τι κίνδυνο ενέχει το «νέο φυσιολογικό» για απομακρυσμένη εργασία και παροχή υπηρεσιών στην επιχείρηση?
 • Είναι ανθεκτική η στρατηγική μου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο;
 • Το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου μου εξακολουθεί να είναι ισχυρό;

Πώς η Grant Thornton βοηθά τις δυναμικές επιχειρήσεις να εξελιχθούν

Η προσέγγισή μας για να σας υποστηρίξουμε για την αξιολόγηση, την προστασία και την αποκατάσταση της αξίας στην επιχείρησή σας ξεκινά με το να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε τον έλεγχο σταθεροποιώντας την επιχείρηση, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα ισχυρό και ρεαλιστικό σχέδιο ανάκαμψης. Βασιζόμαστε στη βαθιά εμπειρία μας σε μια σειρά διαφορετικών τομέων, προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Οι επιτυχημένες μετεξελίξεις απαιτούν την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου σχεδίου που έχει δοκιμαστεί σε διάφορα σενάρια, μαζί με μια διαφανή στρατηγική επικοινωνίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, και η μη παραβίαση υποσχέσεων, θα είναι κρίσιμη εάν το σχέδιο πρόκειται να υλοποιηθεί.