ΑΡΘΡΟ

Διασύνδεση Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Ανθρώπων

Ανδρέας Μπρούστας
By:
Ανδρέας Μπρούστας
insight featured image
Contents

Χαράζοντας την πορεία στη διασύνδεση επιχειρήσεων και τεχνολογίας του αύριο

Η διασύνδεση επιχειρήσεων, τεχνολογίας, καινοτομίας και ανθρώπων (εστιάζοντας κυρίως στους Millennials και τους Gen Zs) είναι ένας σημαντικός τομέας που πρέπει να εξετάσουν οι εταιρείες που επιθυμούν να συνδεθούν με την επόμενη γενιά καταναλωτών και εργαζομένων.

Υπάρχει μια ευρεία συνεχής συζήτηση σχετικά με τις απαιτήσεις των νεότερων γενεών όσον αφορά τον τύπο απασχόλησης, την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, αλλά και τις καταναλωτικές τους συνήθειες και τη γενικότερη άποψή τους για την ίδια τη ζωή. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί από το 1997 και μετά, έχουν αναπτύξει μια διαφορετική προσέγγιση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζει κανείς τη ζωή, σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές όπως οι millennials ή η Gen X για παράδειγμα.

Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε πώς η Τεχνολογία και η Καινοτομία, ως θεμελιώδεις πτυχές της σύγχρονης ζωής, μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να έρθουν πιο κοντά στους ανθρώπους.

Η σημασία της τεχνολογίας και της καινοτομίας στο σχεδιασμό εξατομικευμένων εμπειριών

Η Gen Z εκτιμά την εξατομίκευση και την ευκολία, και ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία τεχνολογίας και καινοτομίας για να δημιουργήσουν τέτοιες εξατομικευμένες εμπειρίες που θα διασφαλίζουν επίσης ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προσφέρονται γρήγορα και εύκολα. Πάρτε για παράδειγμα την επιτυχημένη υλοποίηση αυτής της ιδέας που υιοθετήθηκε από το Netflix, την Uber, τις υπηρεσίες διανομής φαγητού, την Airbnb και τόσες άλλες. Αυτές οι επιχειρήσεις βασίζονται στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (machine learning) για τη δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών και την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, καθιστώντας τα προϊόντα τους πιο προσιτά και πιο εύχρηστα.

Εκτός από αυτό, εκτιμούν επίσης την αυθεντικότητα και τη διαφάνεια. Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη κατανοήσει τη σημασία της σωστής χρήσης της τεχνολογίας και της καινοτομίας για τη δημιουργία αυθεντικών και διαφανών εμπειριών.  Παραδείγματα μπορούν να αντληθούν από τη χρήση των social media για τη δικτύωση με τους πελάτες σε πραγματικό χρόνο και τη χρήση της τεχνολογίας blockchain για τη διασφάλιση της διαφάνειας σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με συναλλαγές.

Σήμερα, έχουμε πλέον τα τεχνολογικά εργαλεία για τη δημιουργία μιας εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία καθηλωτικών και διαδραστικών εμπειριών. Ο αυξανόμενος αριθμός των ανθρώπων που περνούν όλο και περισσότερο χρόνο στον Εικονικό κόσμο, επιβεβαιώνει την αξία της εμπειρίας έναντι της υλικής απόκτησης στη Gen Z. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση τον τελευταίο καιρό για το Metaverse και τα NFTs (Non-Fungible Tokens), όπου οι άνθρωποι δημιουργούν έναν εξατομικευμένο κόσμο στο διαδίκτυο. Εργάζονται, ζουν, κοινωνικοποιούνται, δημιουργούν επιχειρήσεις, πραγματοποιούν συναλλαγές μεταξύ τους κ.λπ. Πρόκειται για μια επανάσταση που ήδη συμβαίνει και σύντομα θα επηρεάσει και τον "πραγματικό" κόσμο. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει συμμετέχουν ενεργά στη νέα πραγματικότητα, προσπαθώντας να είναι προσβάσιμες στους εργαζόμενους και τους καταναλωτές τους παντού και ανά πάσα στιγμή. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να ενσωματώσουν τεχνολογίες όπως το blockchain και το cloud computing για να εξασφαλίσουν διαφάνεια, ευκολία στις συναλλαγές αλλά και να κάνουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους προσβάσιμα από οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. 

Η καινοτομία ως κινητήριος δύναμη για την κοινωνική υπευθυνότητα

Τέλος, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο. Οι άνθρωποι που εκπροσωπούν αυτές τις γενιές είναι πιο ευαισθητοποιημένοι από τις προηγούμενες και οι επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και την καινοτομία για να δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες που θα είναι ελκυστικά για αυτό το κοινό και τις νέες απαιτήσεις του. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι Millennials και οι Gen Zs είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για να αποκτήσουν βιώσιμα προϊόντα, και η τάση αυτή θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς το εισόδημα αυτών των γενεών αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Παρ' όλα αυτά, και ανεξάρτητα από τις πρόσφατες προσπάθειές τους, οι επιχειρήσεις δεν έχουν καταφέρει ακόμη να είναι αρκετά διαφανείς όσον αφορά τις διαδικασίες παραγωγής τους, την πράσινη μετάβαση και τη δέσμευσή τους σε αυτά τα προϊόντα ώστε να πείσουν περισσότερους καταναλωτές και, ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια.

Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα εποχή, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την τροφοδοσία των data centers τους, εφαρμόζοντας ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και χρησιμοποιώντας ψηφιακές λύσεις για τη μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών κ.λπ. Εκτός από αυτό, η τεχνολογία μπορεί βελτιώσει την πρόσβαση σε ζωτικούς πυλώνες μιας κοινωνίας, όπως η παιδεία, η υγειονομική περίθαλψη και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δημιουργώντας θετικό κοινωνικό αντίκτυπο σε μη προνομιούχες κοινότητες.

Τα ρυθμιστικά πλαίσια που βασίζονται στο ESG παρέχουν στις επιχειρήσεις ένα μονοπάτι προς ένα πιο συνειδητοποιημένο μέλλον και ωθούν τις εταιρείες να υιοθετήσουν βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις, καθώς και να μειώσουν τον κίνδυνο. Η μη αντιμετώπιση των θεμάτων ESG μπορεί να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για τις δραστηριότητες και τη φήμη τους, και έτσι η τεχνολογία αποτελεί και πάλι τη λύση για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων αυτών.

Digital risk
Ενοποίηση κυβερνοασφάλειας και προστασίας δεδομένων
Read this article

Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες επηρεάζουν όλο και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις βλέπουν και προσεγγίζουν την τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών, τη βιωσιμότητα, τον κοινωνικό αντίκτυπο, τη διαφάνεια, τη διακυβέρνηση και να αντιμετωπίσουν νέες τάσεις, αλλά και για να δημιουργήσουν μια νέα εικονική πραγματικότητα. Επιπλέον, η υπεύθυνη επένδυση και η διαχείριση κινδύνων γίνονται βασικοί παράγοντες που ωθούν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πρακτικές που θα τους επιτρέψουν να προσελκύσουν και να διασυνδεθούν με ανθρώπους που θέτουν τα πρότυπα του κόσμου μας για την επόμενη μέρα.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας