Ενώ ορισμένες δυναμικές επιχειρήσεις αποκομίζουν τα οφέλη από την υιοθέτηση νέων εφαρμογών λογισμικού, ρομποτικής και προηγμένων business intelligence εργαλείων , για άλλες υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος να μείνουν πίσω και να κάνουν δαπανηρά στρατηγικά σφάλματα.

Η πρόσφατη έρευνα* των στελεχών μας δείχνει, ότι μόνο οι μισές περίπου εταιρείες διαθέτουν ένα σαφές, στρατηγικό οικονομικό πλάνο για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην οικονομική διαχείριση. Είναι η δική σας επιχείρηση έτοιμη να λάβει καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις;

Γιατί είναι τόσο σημαντική μία σαφής στρατηγική;

Σχεδόν το ένα τρίτο των εταιρειών δεν έχουν ακόμη «χτίσει» ένα στρατηγικό οικονομικό πλάνο σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομικής διαχείρισης. Ο Mark O'Sullivan, Partner στη Grant Thornton στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχολιάζει: «Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι πολλές επιχειρήσεις δεν αναγνωρίζουν τη σημασία του. Πολύ συχνά παρατηρείται ότι η ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τα συστήματα πληροφορικής λαμβάνονται από το Τμήμα Πληροφορικής με ελάχιστες ή καθόλου επιχειρηματικές εισροές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν πρόκειται να γίνει η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών τα τμήματα που τους αφορά άμεσα να μην μπορούν να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες ή να μην μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν επαρκώς.

Οι αναδυόμενες αγορές είναι πρόθυμες να εφαρμόσουν τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας

Πολλές επιχειρήσεις πιθανώς να παραμείνουν αδρανείς, περιμένοντας να δουν πώς θα εξελιχθεί η τεχνολογία. Ο Mark σχολιάζει: «Στις αναπτυγμένες αγορές διαπιστώνουμε ότι πολλές επιχειρήσεις δεν σημειώνουν πρόοδο επειδή θέλουν να επιβεβαιώσουν τη χρησιμότητα του μοντέλου cloud, είτε πρόκειται για την ασφάλεια, την ακεραιότητα δεδομένων και τη λειτουργικότητα, είτε για το συνολικό οικονομικό όφελος σε ότι αφορά στην εξισορρόπηση των λειτουργικών και των κεφαλαιουχικών δαπανών. Υπάρχει άλλωστε μία νευρικότητα όσον αφορά αυτούς που εφαρμόζουν πρώτοι τις νέες τεχνολογίες». Ενώ όμως παρατηρείται δισταγμός σε ορισμένες ώριμες αγορές, οι αναδυόμενες αγορές έχουν μία πιο θετική προσέγγιση και εφαρμόζουν τις νέες τάσεις της τεχνολογίας. Όπως σχολιάζει ο Mark: «Όταν προέρχεσαι από μια αγορά όπως η αγορά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA maarkets), είναι ευκολότερο να εφαρμόσεις ένα επιχειρηματικό εγχείρημα. Οι ώριμες αγορές είναι περισσότερο επιφυλακτικές ως προς την ανάληψη κινδύνων και προτιμούν να «πάρουν μια απόσταση ώστε να δουν πρώτα πώς θα εξελιχθεί το cloud».

Τα data είναι το κλειδί για επιτυχημένες επιχειρηματικές λύσεις

Περισσότερο από το 30% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να επενδύσουν σε business intelligence και EPM (enterprise performance management) λύσεις, ενώ το ERP (Enterprise Resource Planning) σημείωσε επίσης υψηλό ποσοστό της τάξεως του 28,6%. Ο Mark σχολιάζει: «Τα αποτελέσματα είναι αυτά που περιμέναμε. Περίπου το 50% των συζητήσεων επικεντρώνεται στο ότι οι επιχειρήσεις θέλουν να εφαρμόσουν business intelligence λύσεις. Ωστόσο οι συζητήσεις στρέφονται συχνά στις προκλήσεις γύρω από την ποιότητα των δεδομένων. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι θέλουν τέτοιου είδους λύσεις, αλλά δεν καταλαβαίνουν τι χρειάζεται να κάνουν, τις δυνατότητες που έχουν, ενώ δεν γνωρίζουν τα βήματα για να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα των δεδομένων».  

Ποια είναι η «μεγαλύτερη πηγή αναποτελεσματικότητας» στην οικονομική διαχείριση;

Η Βόρεια Αμερική είναι ο βασικός υπέρμαχος του business intelligence (επιχειρηματική νοημοσύνη) και των data dashboards, ενώ παράλληλα υπάρχει μια ισχυρή εφαρμογή σε ολόκληρο τον κόσμο των EPM εργαλείων. Ο Mark σχολιάζει: «Όταν εξετάζω τη λειτουργία ενός τμήματος οικονομικής διαχείρισης, η αποτυχία να ενσωματωθεί σωστά η ποιότητα των EPM εργαλείων είναι η μοναδική πηγή αναποτελεσματικότητας. Συνήθως λόγω δυσκολίας του προσωπικού, είτε λόγω λόγω αποτυχίας στο σχεδιασμό, στον προϋπολογισμό και στην πρόβλεψη, με αποτέλεσμα να μην αποφέρει καλύτερη ποιότητα στις εκροές. Είναι η μεγαλύτερη πηγή προβλημάτων και ως εκ τούτου είναι καθησυχαστικό ότι οι αγορές αυτές επιδιώκουν να το αντιμετωπίσουν. Μπορούμε επίσης να δούμε ότι οι ΗΠΑ έχουν κάνει αρκετά βήματα μπροστά, όπως φαίνεται από το “προβάδισμά” τους στον τομέα του business intelligence και των data analytics».

Καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις

Tα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν τα σημεία που αναφέρθηκαν στο άρθρο “Οικονομική διαχείριση και ψηφιακές ευκαιρίες”, το οποίο υπογράμμισε τη σημασία του σχεδιασμού, της στρατηγικής και της ύπαρξης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Ο Mark εξηγεί: «Αν σκεφτείτε, τρεις βασικοί άξονες διέπουν τις επιχειρήσεις: οι άνθρωποι, οι διαδικασίες και η τεχνολογία. Μαζί υποστηρίζουν τη στρατηγική τους, είτε πρόκειται για στρατηγική της οικονομικής διαχείρισης, είτε για ολόκληρη την επιχείρηση. Εάν οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την τεχνολογία συμβαδίζουν με τη στρατηγική της επιχείρησης, θα λαμβάνονται ακόμα καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις».

* Η Διεθνής Έκθεση της Grant Thornton (International Business Report) είναι η κορυφαία έρευνα στον στις μεσαίες επιχειρήσεων παγκοσμίως. Η έκθεση διενεργείται σε πάνω από 10.000 ανώτερα στελέχη σε 37 χώρες σε ετήσια βάση, παρέχοντας πληροφορίες για τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις.