Θεματικά άρθρα

Τελευταία άρθρα

ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 26.07.2020
Απαλλαγή από ΦΠΑ μπορεί να ζητηθεί υπό προϋποθέσεις στα τιμολόγια δαπανών κατασκευαστικών εργασιών ξενοδοχείων, δίνοντας σημαντική ταμειακή διευκόλυνση.
IFRS NEWS IFRS - Εναλλακτικοί δείκτες απόδοσης
Ορισμένα ερωτήματα-κλειδιά σχετικά με την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και τη χρήση εναλλακτικών δεικτών απόδοσης
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 19.07.2020
Επιστρέφεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε για απαιτήσεις που έχουν καταστεί οριστικά ανείσπρακτες, λόγω πτώχευσης επιχείρησης.
Νέες υπηρεσίες στον κλάδο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
Γνωρίστε τις νέες υπηρεσίες της Grant Thornton και πως αυτές μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής σας
Newsletters The Financial Services Insider | Issue 1
The Financial Services Insider Newsletter Issue 1
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 12.07.2020
Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση συμπληρώνεται το ήδη θεσπισθέν πλαίσιο προσέλκυσης αλλοδαπών στην Ελλάδα.