Η Grant Thornton, παραμένοντας δίπλα στους πελάτες της αλλά και στο σύνολο της επιχειρηματική κοινότητας συνεχίζει έμπρακτα να αφουγκράζεται τον σφυγμό της αγοράς. Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια του 3ου session των Respond & Restore Together | Covid-19 Web Series εξετάστηκαν ενδελεχώς τα θέματα ρευστότητας και αποτιμήσεων των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα έχουν στη διάθεση τους στο μέλλον. 

Στη συζήτηση συμμετείχαν τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της Grant Thornton, Γιώργος Δεληγιάννης, Head of Advisory, Θύμιος Μπουλούτας, Head of Financial Services, Δημήτρης Δουβρής, Head of Transactional Advisory Services και Ελίνα Λίτσα, Principal, Transactional Advisory Services.

Ειδικότερα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις αλλαγές που έρχονται στην μετά-κορωνοϊό εποχή, ο κ. Δημήτρης ΔουβρήςHead of Transactional Advisory Services, παρουσίασε το Resilience Wheel και τα πέντε βασικά μέτρα αντοχής που θα πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις εν καιρώ κρίσης.

Ο κ. Δουβρής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα του επιχειρείν θα εξαρτηθεί από την επιτυχημένη διαχείριση πέντε βασικών παραμέτρων: της διαχείρισης των ταμειακών διαθέσιμων, της διαμόρφωσης σχεδίου έκτακτης ανάγκης, της επικοινωνίας με τους stakeholders, της διατήρησης του ανθρωπίνου δυναμικού και της δημιουργίας ομάδας για τη διαχείριση κρίσεων».

Από τη δική του μεριά ο κ. Γιώργος ΔεληγιάννηςHead of Advisory, εξέτασε πως η αποτελεσματική και εντατική χρήση όλων των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων με το factoring μπορεί να αποτελεί μια νέα εναλλακτική για τις επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. 

Ειδικότερα ο κ. Δεληγιάννης σημείωσε ότι «το factoring είναι ένα σημαντικό εργαλείο κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Όσον αφορά την τιμολόγηση του factoring είναι γνωστό ότι έχει ένα διαχειριστικό κόστος επιπλέον του τραπεζικού επιτοκίου. Παρόλα αυτά το κόστος αυτό μπορεί να μειώνεται όσο πιο γρήγορα περάσουμε στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και όσο οι εταιρείες εφαρμόζουν αξιόπιστες πολιτικές ελέγχου πιστώσεων και ασφάλειας πιστώσεων».