Θεματικά άρθρα

Τελευταία άρθρα

ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 18.10.2020
Δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνη για αποζημίωση απόλυσης, η οποία κρίθηκε ότι δόθηκε με σκοπό την αποφυγή φορολόγησης.
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ Covid-19: Τα νέα δεδομένα και οι προοπτικές στον τομέα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο επιχειρείν σε όλους τους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
Newsletters The Financial Services Insider | Issue 2
The Financial Services Insider Newsletter Issue 2
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 11.10.2020
Τα στοιχεία των αλλοδαπών τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά στοιχεία» και ακολούθως να οδηγήσουν στην επιμήκυνση σε
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 04.10.2020
Μέχρι τη 1 Νοεμβρίου 2020 οφείλουν τα υπόχρεα πρόσωπα να καταχωρήσουν τα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ Οικονομία, πολιτική και επιχειρήσεις: Διαχειρίσιμες οι προκλήσεις;
Ο κόσμος αντιμετωπίζει μία πρωτοφανή υγειονομική κρίση που μετεξελίσσεται σε μία άνευ προηγουμένου κοινωνική και οικονομική διαταραχή, ένα σοκ μεγάλης