Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για τη χώρα μας και για ολόκληρη την υφήλιο, η Grant Thornton, από πλευράς της, μένει πιστή στην υπόσχεσή της για συνεχή ενημέρωση για θέματα που αφορούν άμεσα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα.
Το εξειδικευμένο Φορολογικό Τμήμα της Grant Thornton ρίχνει περαιτέρω φως σε 25 μέτρα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους:

Μέτρα για τις επιχειρήσεις

1. Θα ισχύει αναστολή καταβολής φόρων;

Ναι, παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων (και από ΦΠΑ), οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στον σχετικό πίνακα, οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

2. Θα ισχύει αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών;

Ναι, θα ισχύει σύμφωνα με ανακοινώσεις αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις σε επιχειρήσεις  που πλήττονται. Επίσης, θα ισχύει αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για 3 μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Προϋπόθεση αναστολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. 

3. Θα δοθούν ενισχύσεις αναφορικά με την αποπληρωμή δανείων;

Δανειολήπτες επιχειρηματικών δανείων δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων έως 30/9/2020, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019.  Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.
Θα δοθεί επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για 3 μήνες για τους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται άμεσα. Σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί, το μέτρο δύναται να επεκταθεί περαιτέρω χρονικά.
Εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, θα έχουν τη δυνατότητα  αναστολής δόσεων για διάστημα τριών μηνών.

4. Θα δοθούν επιχορηγήσεις ή δάνεια σε επιχειρήσεις από το κράτος;

Θα δοθούν υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης θα λαμβάνει υπόψη τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που απασχολούν. Προϋπόθεση λήψης αυτής της χρηματοδότησης είναι, και πάλι, η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

5. Αναστέλλεται η καταβολή ενοικίων στις επαγγελματικές μισθώσεις;

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020. Το Τέλος χαρτοσήμου και ο ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή.

6. Αναστέλλεται η καταβολή ενοικίων στις οικιακές μισθώσεις;

Για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

7. Τι μέτρα θα ληφθούν για την ελάφρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων για τα οποία καταβάλλεται το 60% του ενοικίου;

Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων, προβλέπεται η αναστολή πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για 4 μήνες.

8. Τι θα γίνει με τις οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες;

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων ύψους έως 30.000 ευρώ.

9. Τι φορολογικά μέτρα λαμβάνονται αναφορικά με την κατανάλωση ειδών που σχετίζονται με την υγεία;

Μείωση ΦΠΑ από 24% σε 6% σε προϊόντα αναγκαία για την προστασία από τον COVID-19, όπως είναι: (α) οι μάσκες και τα γάντια, (β) τα αντισηπτικά διαλύματα, μαντήλια και άλλα παρασκευάσματα, (γ) το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή και (δ) η αιθυλική αλκοόλη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία για την παραγωγή αντισηπτικών. Η μείωση θα ισχύει μέχρι το τέλος του 2020.

10. Τελικά θα εφαρμοσθούν οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων για το 2020;

Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 θα βασιστεί στο προηγούμενο καθεστώς και οι νέες αντικειμενικές θα ισχύσουν από την επόμενη χρονιά.

11. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ.);

Όχι, δεν παρατείνεται προς το παρόν η υποβολή δήλωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

Παρατάθηκε η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, δηλαδή οι λεγόμενες ΜΥΦ για το ημερολογιακό έτος 2019 μέχρι τις 30.6.2020 ενώ η διόρθωση των αποκλίσεων παρατάθηκε μέχρι τις 31/7/2020.

12. Τι άλλα φορολογικά μέτρα θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων;

  • Μείωση της προκαταβολής φόρου για το 2020 δεδομένης της μείωσης του τζίρου.
  • Παράταση της περιόδου (5ετίας αυτή τη στιγμή) μέσα στην οποία μπορούν να εκπίπτουν οι ζημιές των επιχειρήσεων.
  • Δυνατότητα έκπτωσης δαπανών κατά 130% όπως δωρεών προς το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μέτρα για τους εργαζόμενους

1. Υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει μισθό σε περίπτωση που το κλείσιμο της επιχείρησης έγινε κατόπιν απόφασης της πολιτείας;

Στην περίπτωση που το κλείσιμο της επιχείρησης αποφασίστηκε κατόπιν νομοθετικής πράξης, ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή μισθού προς τους εργαζόμενους.

2. Μπορεί επιχείρηση υπό το καθεστώς της αναστολής λειτουργίας να προχωρήσει σε απόλυση εργαζομένου;

Κάθε απόλυση που γίνεται από επιχειρήσεις υπό το καθεστώς της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας είναι άκυρη. Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό βρίσκεται σε εφαρμογή από 18/03 και μετά.

3. Μπορεί επιχείρηση που συνεχίζει την λειτουργία της να προχωρήσει σε απολύσεις;

Επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία δεν έχει απαγορευθεί με πολιτειακή απόφαση μπορούν να προβούν σε απολύσεις.
Ωστόσο, δεν θα τους επιτρέπεται να επωφεληθούν από το μέτρο της αναστολής καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και της χρήσης έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης.

4. Μπορεί ο εργοδότης να αποφασίσει την αναστολή της σύμβασης εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων του;

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να αναστείλει συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων του, εφόσον η επιχείρησή του θα περιλαμβάνεται στις πληγείσες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ. Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση μη βελτίωσης των συνθηκών. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τους εργαζόμενους μετά το πέρας της αναστολής για όσο χρονικό διάστημα κράτησε η αναστολή.

5. Υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει μισθό σε περίπτωση που αποφασίσει ο ίδιος το κλείσιμο της επιχείρησης;

Στην περίπτωση που η απόφαση για το κλείσιμο της επιχείρησης λαμβάνεται από τον εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται να ζητήσει την καταβολή μισθού.

6. Με ποιο τρόπο θα αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί;

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω κλεισίματος της επιχείρησης με απόφαση της πολιτείας, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της αναστολής της σύμβασης από εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ είναι δικαιούχοι έκτακτης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Kαταβάλλεται αποζημίωση 800€ για το διάστημα 15/03 – 30/4/2020, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του συνολικού ονομαστικού τους μισθού από το Κράτος. Η οικονομική ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη, αφορολογήτη και μη συμψηφιστέα. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Επίσης, το μέτρο της αναστολής καταβολής φόρων (βεβαιωμένες οφειλές, ρυθμισμένες οφειλές) για οφειλές του μηνός Μαρτίου επεκτάθηκε χωρίς τόκους και προσαυξήσεις και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων που πλήττονται.

7. Πώς θα δηλώνουν οι εργοδότες τους εργαζόμενους που δικαιούνται αποζημίωση;

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. Εργάνη με την οποία δηλώνουν ότι βρίσκονται υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

8. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προβούν σε κάποια ενέργεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας;

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Απαιτείται η καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων και των στοιχείων της επιχείρησης που απασχολούνται καθώς και δήλωση τραπεζικού λογαριασμού.

9. Υποχρεούται ο εργοδότης στην καταβολή του δώρου Πάσχα;

Σύμφωνα με ανακοινώσεις το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί κανονικά. Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων που πλήττονται θα παρέχεται η δυνατότητα το δώρο Πάσχα να καταβληθεί στο σύνολο του το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας.

10. Η οικονομική ενίσχυση των 800€ καταλαμβάνει και αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες;

Η οικονομική ενίσχυση επεκτείνεται και σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες των κλάδων που πλήττονται οικονομικά.

11. Ποια άλλα μέτρα προβλέπονται για τους εργαζομένους αλλά και τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν την λειτουργία τους;

Προβλέπεται η αίτηση για την άδεια ειδικού σκοπού υπό προϋποθέσεις για εργαζόμενους γονείς παιδιών καθώς και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εργασίας. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι συνεχίζουν να μεταβαίνουν στην εργασία τους θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση μετακίνησης του εργοδότη τους.

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα της συνέχισης λειτουργίας επιχειρήσεων με την εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου οργάνωσης της εργασίας του προσωπικού, όπως συνέχιση λειτουργίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

12. Τι είδους μέτρα έχουν ληφθεί για τους ανέργους;

Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2020 η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020.

13. Τι άλλα φορολογικά μέτρα θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της ρευστότητας των εργαζομένων;

  • Μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες για το 2020 δεδομένης της μείωσης του εισοδήματος.
  • Μείωση του ποσοστού ηλεκτρονικών δαπανών, προκειμένου για την μη υπαγωγή σε συμπληρωματική φορολογία, από το 30% σε μικρότερο ποσοστό επί του εισοδήματος.

* Κάποια από μέτρα που περιγράφονται, έχουν βασισθεί σε δελτία τύπου των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και δεν αποτυπώνουν ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί νομοθετικά.

*Ενημερωμένο μέχρι 23/3/2020, ώρα 14.00