Digital Transformation

Η τεχνολογία ως όχημα μετάβασης των επιχειρήσεων για ένα βιώσιμο μέλλον

Βασίλης Καζάς
By:
insight featured image
Contents

Η παγκόσμια εμπειρία που βιώνουμε, εξαιτίας της πανδημίας της νόσου Covid-19 αποτέλεσε ουσιαστικά το ξυπνητήρι, που μας υπενθύμισε την ανάγκη για βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού κόσμου.

Τα βιώματα που αποκομίζουμε καθημερινά από την πανδημία, σε συνδυασμό με τη γενικότερη πρόθεση της Ε.Ε. να οικοδομήσει μία Ευρώπη η οποία θα είναι περισσότερο βιώσιμη και ανθεκτική απέναντι σε επικείμενες κρίσεις, αποτέλεσαν τη βάση δημιουργίας των ειδικών μηχανισμών στήριξης των οικονομιών και αντιμετώπισης των προκλήσεων.

Απότοκο της προσπάθειας αυτής ήταν και η δημιουργία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («ΜΑΑ»), ο οποίος αποτελεί τον κυριότερο βραχίονα του Next Generation EU (NGEU), και σε συνδυασμό με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), αποτελούν μια ολοκληρωμένη δέσμη διοχέτευσης πόρων για τη στήριξη των οικονομιών της Ένωσης.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν είναι μόνο ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο και είναι λάθος να το αντιμετωπίζουμε κατ’ αυτό τον τρόπο. Η Ελλάδα έχει τη μοναδική δυνατότητα πρόσβασης σε πόρους € 32 δισ., τα οποία θα διοχετευτούν με τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων και με σκοπό την υλοποίηση Δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει καταρτίσει η χώρα μας, και βάσει του οποίου θα αξιοποιηθεί το παραπάνω ποσό, συνδυάζει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις και βασίζεται σε τέσσερις κύριους πυλώνες: α) την πράσινη μετάβαση, β) την ψηφιακή μετάβαση, γ) την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή και δ) τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον μετασχηματισμό της οικονομίας.

Μάλιστα, οι δύο πρώτοι πυλώνες θα βρίσκονται στο επίκεντρο του εκάστοτε εθνικού σχεδίου, καθώς, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε, το 57% των κονδυλίων θα πρέπει να αφορά σε δράσεις σχετικές με την πράσινη μετάβαση (37%) και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (20%).

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Read this article

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καλείται, λοιπόν, να εναρμονιστεί πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ίδιας της χώρας και να παρουσιάσει το σύνολο των προτεινόμενων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων της εγχώριας οικονομίας προς χρηματοδοτική στήριξη από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Απλά και κατανοητά, καλείται να χαράξει το δρόμο της επόμενης ημέρας.

Οι πυλώνες ανάπτυξης είναι πιο διακριτοί από ποτέ. Η ψηφιακή μετάβαση δεν αποτελεί επιλογή, αλλά ανάγκη. Το επιχειρησιακό περιβάλλον έχει αλλάξει σημαντικά και η ανάγκη για άμεση πληροφόρηση έχει γίνει επιτακτική. Κατά συνέπεια, η στροφή στον ψηφιακό μετασχηματισμό αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη τους.

Φυσικά, σήμερα διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και τις αποδείξεις, που πείθουν και τους πιο μετριοπαθείς, αναφορικά με την επιτακτικότητα του ψηφιακού άλματος.

Η τεχνολογία διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση στην άμβλυνση των οικονομικών και παραγωγικών επιπτώσεων του κορωνοϊού. Αναπόφευκτα, οι έννοιες της τεχνολογίας, της νοημοσύνης και της απόδοσης είναι πλέον συνυφασμένες με το νέο επιχειρηματικό σκηνικό που έχει δημιουργήσει η ανάγκη των επιχειρήσεων να παραμείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες στο νέο πλαίσιο λειτουργίας που επιτάσσει τον μετασχηματισμό, σε ένα ψηφιοποιημένο λειτουργικό περιβάλλον.

Το τμήμα Technology Intelligence & Performance της Grant Thornton έχει επικεντρωθεί στα τρία προαναφερθέντα συστατικά, ώστε να μπορέσει να παρέχει στις επιχειρήσεις υπηρεσίες που θα αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες τους, με γνώμονα την ορθή μετάβασή τους στο νέο αυτό περιβάλλον. Η έμπειρη και πλήρως καταρτισμένη ομάδα του τμήματος είναι εύκολα προσαρμόσιμη στα νέα περιβάλλοντα, έχοντας παράλληλα αναπτύξει εργαλεία και διαδικασίες που αποσκοπούν στη συνεχόμενη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Οι υπηρεσίες του τμήματος βασίζονται σε πυλώνες που αφορούν τόσο τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, όσο και την ευρύτερη αλληλεπίδραση που έχει πλέον η ανθρωπότητα στη νέα εποχή. Η διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, για παράδειγμα, με στόχο την άντληση πληροφοριών και την εκπόνηση προγνωστικών αναλύσεων, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς παράγοντες που θα εγγυηθούν την ομαλή προσαρμογή μίας επιχείρησης στο νέο περιβάλλον λειτουργίας.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον και οι τεχνολογίες αυτοματισμού, όπως είναι το Robotic Process Automation, οι οποίες εξυπηρετούν νέους τρόπους εργασίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση και την ροή της πληροφορίας. Το Robotic Process Automation μπορεί να ενταχθεί σε πλήθος επιχειρησιακών διαδικασιών, ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας, περιορίζοντας στο ελάχιστον την ανθρώπινη παρέμβαση στις εν λόγω διαδικασίες και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Αδιαμφισβήτητα, η ασφάλεια μίας επιχείρησης, ιδίως όταν αναφερόμαστε στο ψηφιακό περιβάλλον, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας της μακροπρόθεσμα. Συνεπώς, το τμήμα του Technology Intelligence & Performance φροντίζει για τη διασφάλιση της επιτυχίας μίας επιχειρήσεις, μέσα από τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, ελέγχου και προστασίας δεδομένων που παρέχει.

Έχοντας αφουγκραστεί τις ραγδαίες εξελίξεις που φέρνει η τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται στην αγορά, η Grant Thornton διασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα αυτοματοποιημένο περιβάλλον, στο οποίο θα μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τα σύγχρονα συστήματα.

Τα άλμα στη ψηφιακή εποχή χρειάζεται να περνά πρώτα από την έννοια του μαζί. Οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά μας, έστω και μετά από την πρωτόγνωρη εμπειρία που ζούμε, είναι καθοριστικοί για το αναπτυξιακό μέλλον που μας αξίζει. Η συνεργατική φιλοσοφία είναι εδώ για να μας οδηγήσει σε ένα βιώσιμο αύριο.

Βασίλης Καζάς
Διευθύνων Σύμβουλος Grant Thornton

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Περισσότερα Άρθρα

View more