Βασίλης Καζάς Διευθύνων Σύμβουλος Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Βασίλης Καζάς είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ιδρυτικό μέλος της Grant Thornton Ελλάδας και μέλος του Board of Governors της Grant Thornton International Ltd. 

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο Βασίλης Καζάς έχει συμμετάσχει σε διεξαγωγή ελέγχων σε όλους τους κύριους επιχειρηματικούς τομείς, όπως τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ναυτιλία,  βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια κτλ. Επίσης έχει διατελέσει επικεφαλής σε μεγάλα έργα του Δημοσίου τομέα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί επιτυχώς. Η εμπειρία του στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ξεκίνησε κυρίως από αξιολογήσεις συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, αποτιμήσεις εταιρειών αλλά και μελέτες εκπόνησης αναλυτικής λογιστικής και σήμερα είναι επικεφαλής των εργασιών Monitoring Trustee για λογαριασμό του ΔΝΤ/ΕΚΤ/ΕΚ.

Μέλος

  • του Board of Governors της Grant Thornton International Ltd. από το 2013 έως και το 2020
  • του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
  • της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Είναι επίσης Διευθυντής του τριμηνιαίου περιοδικού οικονομικού λογισμού "Accountancy Greece", από τον Ιανουάριο του 2011.

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)
  • Master of Philosophy, University of Bradford
  • GTIL Senior Leadership Program, Said Business School, University of Oxford

Despite the unprecedented conditions we face as a global community, Grant Thornton continues to stand by the busine… t.co/l5WsjIEz9i