Έρευνα της Grant Thornton

"Εταιρική κοινωνική ευθύνη: πέρα από τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση"

Η μεγαλύτερη ζήτηση για διαφάνεια από τους επενδυτές και η αυξημένη επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού στην ευθύνη των επιχειρήσεων ως προς τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Στα πλαίσια της έρευνας του International Business Report (IBR), η παρούσα έκδοση αντλεί στοιχεία από 2.500 συνεντεύξεις με επιχειρηματίες σε 34 χώρες, καθώς και από απόψεις εκπροσώπων της UNICEF και στελεχών της Grant Thornton.

Η έρευνα εξετάζει τις δράσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις ώστε να κάνουν τις λειτουργίες τους περισσότερο υπεύθυνες, καθώς και το ρόλο των Ενιαίων Απολογισμών ως προς τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τον βαθμό διαφάνειας.

Κατεβάστε την πλήρη έρευνα εδώ: Έρευνα της Grant Thornton: εταιρική κοινωνική ευθύνη: πέρα από τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση