Η εξισορρόπηση μεταξύ της επιτυχημένης καριέρας και της οικογένειας, συχνά αποτελεί μια πρόκληση για κάθε εργαζόμενη γυναίκα. Για την Ημέρα της Μητέρας, η Grant Thornton παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για κάθε επιχείρηση που θέλει να δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που ενσωματώνει την πολυμορφία, «αγκαλιάζει» την ισότητα των φύλων και στηρίζει τις εργαζόμενες μητέρες στον διττό τους ρόλο, ως γυναίκες και επαγγελματίες.

Πέρα όμως από τα λόγια, πρέπει να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες και αποφασιστικές πράξεις. Αυτές οι πράξεις εμπίπτουν σε έξι βασικούς πυλώνες, οι οποίοι θεμελιώνουν την ισότητα των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο.

Διαβάστε την αναλυτική έκθεση και ανακαλύψτε τους έξι πυλώνες:

  1. Champion the business case
  2. Know your diversity data
  3. Identify and source talent
  4. Open up development and advancement
  5. Retain diverse employees
  6. Create an inclusive culture
Κατεβάστε την έκθεση εδώ: Μητέρα επαγγελματίας - επαγγελματίας μητέρα: Μια ισορροπία γένους θηλυκού