Οι επιχειρήσεις δεν έχουν την πολυτέλεια έλλειψης διορατικότητας σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης

H νέα έκδοση της έρευνας της Grant Thornton παραθέτει στοιχεία που αφενός μεν αναδεικνύουν την ευρεία δέσμευση μεταξύ των σημερινών ηγετών ως προς την εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, αφετέρου δε, προειδοποιούν τις επιχειρήσεις ότι δεν έχουν την πολυτέλεια να μην αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνοδεύουν την επόμενη δεκαετία. Από τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτει ότι η βραχυπρόθεσμη στόχευση σε ζητήματα αποκλειστικά του παρόντος θα είναι ανεπαρκής. Αντίθετα, η μακροπρόθεσμη προοπτική, ο έγκαιρος εντοπισμός τόσο των προκλήσεων όσο και των ευκαιριών αποτελούν συστατικά ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, τα οποία θα διασφαλίσουν σε βάθος χρόνου την επιβίωση, την προσαρμογή σε αναγκαίες αλλαγές και κατ’ επέκταση την επιτυχημένη πορεία τους.   

Η διεθνής έρευνα της Grant Thornton με τίτλο 'Boards of the future: steering organisations to thrive' υπογραμμίζει τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας και διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται διαρκώς υπό πίεση προκειμένου να διαχειριστούν ένα σύνθετο μείγμα συνιστωσών το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: τις τεχνολογικές εξελίξεις, το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, τις δημογραφικές αλλαγές και την παγκοσμιοποίηση. Την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις καλούνται να επιτυγχάνουν τους επιμέρους στόχους και να παραμένουν ανταγωνιστικές. Το ερώτημα που τίθεται σε σχέση με τα παραπάνω αφορά στην ταχύτητα με την οποία ανταποκρίνεται το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. Οι απαντήσεις αποκαλύπτουν δύο κρίσιμες προτεραιότητες των Συμβουλίων και των μετόχων, σε όλο τον κόσμο, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν ως επείγουσες: τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας στον τρόπο σκέψης και την ενίσχυση της γνώσης των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ο Βασίλης Μονογυιός, Partner, Operational Advisory Services της Grant Thornton Greece, αναφέρει:

«Οι απαιτήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα Διοικητικά Συμβούλια μεταβάλλονται ταχύτατα, γεγονός το οποίο επεξηγεί γιατί η λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της ορθής διοίκησης επιχειρήσεων. Η Εταιρική Διακυβέρνηση, αντί απλά να αντιμετωπίζει τα σημερινά φλέγοντα ζητήματα, θα πρέπει να λειτουργεί με βάση την αρχή της πρόληψης, με στόχους τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προκλήσεων και ευκαιριών που αναμένεται να εμφανισθούν στο μέλλον.»

Η νέα έκδοση της έρευνας της Grant Thornton εντοπίζει ως βασική πρόκληση των Διοικητικών Συμβουλίων για την επόμενη δεκαετία την ενίσχυση της πολυμορφίας. Σχεδόν εννέα στους δέκα (88%) ερωτηθέντες της έρευνας του International Business Report (IBR) αναγνωρίζουν ότι το Διοικητικό τους Συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβει περισσότερες δράσεις ώστε να ενθαρρύνει την μεγαλύτερη ποικιλομορφία στη σύνθεσή του. Ωστόσο, αναδεικνύεται ότι η ποικιλομορφία πρέπει να επεκταθεί σε χαρακτηριστικά όπως η ποικιλομορφία ως προς την εμπειρία - αναμφισβήτητα δυσκολότερο να μετρηθεί σε σχέση με την ποικιλομορφία ως προς το φύλο ή ως προς την εθνικότητα, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη από την «ομαδική σκέψη» και την ενθάρρυνση βελτιωμένης λήψης αποφάσεων.

Η δεύτερη βασική πρόκληση που αναδείχθηκε είναι η ενίσχυση της γνώσης των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας. Ωστόσο τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι απαιτείται πληθώρα ενεργειών ώστε η συγκεκριμένη γνώση να αγγίξει πραγματικά το επιδιωκόμενο επίπεδο. Μόνο ένας στους τέσσερις ηγέτες επιχειρήσεων (25%) που ερωτήθηκαν, δήλωσε ότι η εξειδικευμένη εμπειρία στην ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί τομέα όπου το Διοικητικό τους Συμβούλιο πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο την ερχόμενη δεκαετία.

Ο Βασίλης Μονογυιός προσθέτει:

«Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής τεχνολογίας και της ποικιλομορφίας συνεπάγεται την υιοθέτηση ενός τρόπου σκέψης ο οποίος ξεφεύγει από την παραδοσιακή νοοτροπία και εν συνεχεία, την ενσωμάτωση στην επιχείρηση ανθρώπων που είναι σε θέση να καινοτομήσουν. Κάτι τέτοιο δύναται να επιτευχθεί με την ανάπτυξη νέων «κυττάρων» δραστηριότητας σε “hub” καινοτομίας (κόμβους - τοπικά δίκτυα συνεργατικότητας), όπως για παράδειγμα το “Palo Alto” ή το “Silicon Roundabout” του Λονδίνου. Εντούτοις, μπορεί και πρέπει επίσης να περιλαμβάνει καλύτερη καθοδήγηση – δηλαδή να εξασφαλίζει ευκαιρίες ώστε περισσότερα στελέχη εντός της εταιρείας και όχι μόνο λίγα, να είναι ικανά να γίνουν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Με τον τρόπο αυτό, στο μέλλον τα Διοικητικά Συμβούλια θα αποτελούνται από τα πλέον καταλληλότερα στελέχη για τις συγκεκριμένες  θέσεις. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, το κύμα θα πρέπει να συμπαρασύρει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Όσοι φέρουν την ευθύνη να οδηγούν σήμερα τις επιχειρήσεις προς μια επιτυχημένη τροχιά – όπως τα Διοικητικά Συμβούλια και οι μέτοχοι – είναι ανάγκη να εστιάζουν όχι μόνο σε άμεσα ζητήματα, αλλά και στο μέλλον. Δεν υπάρχουν περιθώρια να παραμελήσουν τις επικείμενες προκλήσεις και ευκαιρίες, ή και ακόμη χειρότερα, να μην τις εντοπίσουν καν.» 

Η νέα έκδοση της έρευνας της Grant Thornton παραθέτει τις ακόλουθες βασικές προτάσεις προς τις επιχειρήσεις:

1.Ποικιλομορφία

  • Χαρτογραφήστε τις προκλήσεις που θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσετε την επόμενη δεκαετία, καθώς και τις δεξιότητες τις οποίες κρίνετε ότι απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους. Εντοπίστε περιοχές στις οποίες παρουσιάζονται ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν. Ωστόσο βεβαιωθείτε ότι έχει συσταθεί διαφορετική ομάδα για τον αποτελεσματικό εντοπισμό των ελλείψεων και τη μείωση της λίστας όσων αγνοείτε ότι δεν γνωρίζετε.
  • Δώστε προτεραιότητα στους τύπους της ποικιλομορφίας από τους οποίους θα πρέπει να χαρακτηρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να αντικατοπτρίζει την εταιρική  κουλτούρα σας, τις αγορές σας και τους πελάτες σας.

2. Ψηφιακή τεχνολογία

  • Σε περίπτωση που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στρατηγική ψηφιακής τεχνολογίας μη χάσετε χρόνο για την ανάπτυξή της. Τοποθετήστε άμεσα το θέμα της στρατηγικής ψηφιακής τεχνολογίας ως θέμα ημερήσιας διάταξης σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ήδη αποτελεί θέμα της ατζέντας. Μέρα με τη μέρα το ηλεκτρονικό έγκλημα αυξάνεται και θα αποτελέσει μόνιμη απειλή, συνεπώς το να είστε προνοητικοί, και να προχωρήσετε ένα βήμα μπροστά καθίσταται πλέον αναγκαιότητα.
  • Συνεργαστείτε. Καθιερώστε νέες δομές εκτός της συνήθους και καθημερινής δραστηριότητας. Μην φοβάστε να παραδεχτείτε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζετε, και ότι θα υπάρξουν ορισμένες προκλήσεις και ευκαιρίες που δεν θα εντοπίσετε. Αξιοποιήστε στο έπακρο την εφοδιαστική σας αλυσίδα για να συγκεντρώσετε νέες ιδέες και να καλλιεργήσετε τα εν δυνάμει ταλέντα του μέλλοντος. Σκεφτείτε έξω και πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για απειλές και ευκαιρίες που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία.

3. Καθοδήγηση

  • Διευκολύνετε τα καλύτερα και σημαντικότερα ταλέντα της εταιρείας σας ώστε να αναρριχηθούν στην κορυφή. Χρησιμοποιήστε για το Διοικητικό Συμβούλιο, συνδυασμό δεξιοτήτων που αλληλοσυμπληρώνονται (skills matrix), σχέδια διαδοχής (succession plans), προγράμματα mentoring και ευκαιρίες παρακολούθησης της λειτουργίας του ΔΣ. Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες και τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφοδιαστική σας αλυσίδα.
  • Φορείς χάραξης πολιτικής: ενστερνιστείτε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Ενθαρρύνετε την καλλιέργεια και ανταλλαγή ιδεών.