Η νέα έρευνα της Grant Thornton με τίτλο “Κλαδική ανάλυση: Επανεκκίνηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο νέο οικονομικό περιβάλλον” αναδεικνύει τα κύρια ευρήματα για την χρηματοοικονομική απόδοση και κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 2014-2009 και προδιαγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Η πλήρης έρευνα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω του link που βρίσκεται δεξιά.

Επανεκκίνηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο νέο οικονομικό περιβάλλον Κλαδική έρευνα 2015