Κατερίνα Κουλούρη Partner, Head of People Experience & Culture Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Η Κατερίνα Κουλούρη είναι Partner, Head of People Experience and Culture της Grant Thornton, με επαγγελματική εμπειρία άνω των 13 ετών. Είναι κάτοχος του τίτλου BSc Marketing Management από το Αμερικάνικο Κολέγιο Αθηνών.

Η Κατερίνα είναι υπεύθυνη για την προώθηση της εταιρικής ταυτότητας, την εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της Grant Thornton International Ltd., καθώς και για τη διαχείριση και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων marketing, διαφήμισης και επικοινωνίας. Στη διάρκεια της εργασιακής της εμπειρίας έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την επιτυχή υλοποίηση της υιοθέτησης της νέας εταιρικής ταυτότητας της Grant Thornton (το 2008) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, δημιουργία και διαχείριση του εταιρικού ιστότοπου, διεξαγωγή σεμιναρίων, κα.

Τέλος, στις αρμοδιότητες της είναι η ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας και η ενεργή συμμετοχή της σε εργασίες Business Development.

Μέλος

  • Chartered Institute of Marketing (CIM)
  • Συντακτικής ομάδας του περιοδικού Accountancy Greece που εκδίδεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών