Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος Senior Partner Αθήνα +30 210 7253 315

Εμπειρία

Ο Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος είναι Senior Partner, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Grant Thornton με επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών. Είναι επίσης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και υπήρξε ιδρυτικό μέλος Grant Thornton Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος έχει συμμετάσχει σε διεξαγωγή ελέγχων σε μεγάλες εταιρείες όλων των κλάδων της Βιομηχανίας και του Εμπορίου. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής σε ελέγχους Ασφαλιστικών Οργανισμών, Συνεταιρισμών καθώς και σε έργα του Δημοσίου που έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί επιτυχώς .Στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει εμπειρία σε αξιολογήσεις συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών αλλά και εκπόνηση μελετών λογιστικού σχεδιασμού και αναλυτικής λογιστικής σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και άλλες επιχειρήσεις.

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)