Στο τρέχον διαρκώς εξελισσόμενο κοινωνικο-οικονομικό και κανονιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις φιλοδοξούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις του σήμερα, καθώς και να δημιουργήσουν αξία με βιώσιμους όρους για το αύριο.

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον γρήγορης ανάπτυξης και συνεχών αλλαγών οι συμβουλευτικές υπηρεσίες γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές για την αποτελεσματική λειτουργία, την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Στο τμήμα Environmental, Social, Governance, Risk Management & Compliance (ESGRC) Services του Advisory Services Line της Grant Thornton αναγνωρίζουμε τη σημασία της βιωσιμότητας στην ανάπτυξη μιας ισχυρής στρατηγικής, αλλά και της λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Μέσα από τους δύο βασικούς πυλώνες των υπηρεσιών μας, υποστηρίζουμε με ολοκληρωμένες λύσεις τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στη βελτιστοποίηση της εταιρικής τους διακυβέρνησης, της διαχείρισης των κινδύνων τους και της εναρμόνισης τους με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα όμως συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για την αξιοποίηση ευκαιριών που σχετίζονται με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία.

ESGRC-services.png

Δείτε τις υπηρεσίες ESGRC

Corporate Governance, Risk & Compliance

Η Grant Thornton παρέχει εξατομικευμένες λύσεις που θα ενδυναμώσουν τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης της επιχείρησής σας και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού σας Ελέγχου.

ESG & Sustainability

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της βιωσιμότητας στην ανάπτυξη μιας ισχυρής επιχειρηματικής στρατηγικής και για το λόγο αυτό, αναλαμβάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, ηγετικό ρόλο στην κατανόηση και εφαρμογή της.

Κατεβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο για τις υπηρεσίες Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance

Μοχλός ανάπτυξης της επιχείρησής σας. 

 

 

Κατεβάστε το φυλλάδιο (GR) [ 3382 kb ]

ESGRC

Συνεργασία της Grant Thornton με το ΕΚΠΑ - Certificate in Risk Management

imagehplec.png

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Η Grant Thornton και το τμήμα Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance, μέσω της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει καθώς και τον επαγγελματισμό που το χαρακτηρίζει, προσφέρει υπηρεσίες που θα ενδυναμώσουν τις δομές Εταιρικής Διακυβέρνησης της επιχείρησής σας και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού σας Ελέγχου. Καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται, παράλληλα αυξάνονται και οι ευθύνες σας να διαχειριστείτε δυνητικούς κινδύνους. Ανεξάρτητα από το εάν οι κίνδυνοι προκύπτουν από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες, ενδέχεται να επηρεάσουν την ανάπτυξή σας και την ικανότητά σας να επιτύχετε τους στρατηγικούς σας στόχους. Στη Grant Thornton διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία ώστε να σας βοηθήσουμε στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησής σας. Παράλληλα, προτεραιότητά μας αποτελεί η κατανόηση των προβλημάτων σας και η προσαρμογή στις ανάγκες σας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα διατηρήσουν την κερδοφορία της επιχείρησής σας.

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας