Σωτήρης Κωνσταντίνου Πρόεδρος Grant Thornton AE, Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Σωτήρης Κωνσταντίνου είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Grant Thornton ΑΕ, Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, Επικεφαλής Senior Partner του γραφείου της Θεσσαλονίκης, με επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών. Επίσης, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ιδρυτικό μέλος της Grant Thornton Ελλάδας και μέλος του διοικητικού της συμβουλίου από την ίδρυσή της.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Σωτήρης Κωνσταντίνου έχει συμμετάσχει στην διεξαγωγή τακτικών και οικονομικών ελέγχων μεγάλων εταιρειών, όλων των κλάδων και έχει διατελέσει επικεφαλής ομάδας εργασίας για ελέγχους σε πλειάδα πολυεθνικών, εισηγμένων και μη-εισηγμένων επιχειρήσεων.

Έχει εμπειρία σε ελέγχους τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών του δημοσίου τομέα, μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, ελέγχους χρηματιστηριακών εταιρειών, καθώς και σε υπηρεσίες Transaction Advisory Services. Έχει συμμετάσχει σε έργα στον κατασκευαστικό, βιομηχανικό, εμπορικό τομέα καθώς και στους τομείς επικοινωνίας, τουρισμού και πληροφορικής. Παράλληλα διετέλεσε επικεφαλής σε οικονομικούς ελέγχους εταιρειών προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας, σε αποτιμήσεις εταιρειών αλλά και σε μελέτες εκπόνησης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Μέλος

  • του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος
Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)