Αναγκαία η αναβάθμιση των ΔΣ αναφορικά με τις γνώσεις τους στις εξελίξεις στην τεχνολογία αλλά και ως προς την ποικιλομορφία, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες του 21ου αιώνα

Η νέα έρευνα της Grant Thornton διαπιστώνει ότι, παγκοσμίως, η σύνθεση των ΔΣ θα πρέπει να αναβαθμιστεί ως προς την αντίληψή της σε θέματα εξελίξεων στις νέες τεχνολογίες και σε θέματα που σχετίζονται με την ποικιλομορφία. Η έρευνα επισημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για βελτίωση στη λειτουργία των ΔΣ τα οποία θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις σχετικές προκλήσεις.

Επίσης, τονίζεται ότι εάν τα ΔΣ δεν αλλάξουν την τρέχουσα λειτουργία τους, θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν στην απαραίτητη ποικιλομορφία σκέψης και δεν θα έχουν τις ανάλογες δεξιότητες που απαιτούνται για να παρέχουν με αποτελεσματικό τρόπο τις συμβουλές τους προς τη Διοίκηση, υπό τις παρούσες  αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

Η νέα έρευνα της Grant Thornton, Εταιρική Διακυβέρνηση: Η σημασία που δίνεται από τη Διοίκηση, αντλεί στοιχεία από συνεντεύξεις με επιχειρηματίες και μέλη ΔΣ παγκοσμίως. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι ερωτηθέντες επιθυμούν τα μέλη του ΔΣ να έχουν καλύτερη γνώση του κλάδου δραστηριοποίησης, με το 62% των ερωτηθέντων να αναφέρουν ότι πρόκειται για σημαντικό παράγοντα. Επιπλέον, το 86% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι τα μέλη ΔΣ θα πρέπει να προτείνουν νέες ιδέες στις διοικήσεις. Ωστόσο, ένα σοβαρό θέμα που προέκυψε από τις συνεντεύξεις με τα μέλη ΔΣ είναι η έλλειψη εμπειρίας στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής.

Ο Βασίλης Μονογυιός, Partner, Operational Advisory, Grant Thornton Greece, σχολιάζει σχετικά με το θέμα αυτό:

«Ο ρόλος των ΔΣ δεν είναι μόνο να ενημερώνεται για τα επίκαιρα θέματα και να παρέχει πολύ γενικές κατευθύνσεις για τη στρατηγική, αλλά επίσης θα πρέπει να αντιλαμβάνεται πως οι νέες τεχνολογίες θα είναι  μέρος αυτής της στρατηγικής. Η ελλιπής γνώση των τεχνολογιών πληροφορικής αποτελεί ένα σοβαρό κενό. Οι ψηφιακές δυνατότητες έχουν προκαλέσει ριζικές αλλαγές στις αγορές και έχουν επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το «επιχειρείν», χωρίς, όμως, να έχουν την αντίστοιχη επιρροή στην ατζέντα των ΔΣ.

Οι νέες τεχνολογίες γεννούν  νέες ιδέες και καινοτομίες. Είναι πολύ σημαντικό, για τις επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στην αξιοποίηση συνεχώς αυξανόμενων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, να αξιοποιήσουν αυτό το στρατηγικό τους πλεονέκτημα στη λήψη αποφάσεων. Δεν ισχυρίζομαι φυσικά ότι η εμπειρία των μελών ΔΣ για την εταιρεία, τον κλάδο και την οικονομία γενικότερα δεν  παραμένει ο παράγοντας με την πιο υψηλή σημασία. Κατά τη γνώμη μου όμως, τα ΔΣ θα πρέπει να αναβαθμιστούν στην κατανόηση των νέων τεχνολογιών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 21ου αιώνα με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τα ΔΣ θα πρέπει να αξιοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό ειδικούς στις τεχνολογίες πληροφορικής (Chief Digital Officers και άλλα εξειδικευμένα στελέχη). Οι άνθρωποι που έχουν γνώση για το εύρος και τις αλλαγές που δύναται να φέρει η τεχνολογία, θα πρέπει να έχουν και τις αντίστοιχες ικανότητες επιρροής. Εάν μόνο τα μεσαία και κατώτερα στελέχη της επιχείρησης έχουν τις απαραίτητες γνώσεις νέων τεχνολογιών, τότε φαίνεται ότι η επιχείρηση έχει μεγάλο αναξιοποίητο ενεργητικό και θα πρέπει να επανεξετάσει αναλόγως το συνδυασμό ταλέντων, τις προσλήψεις και την ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν μέλη ΔΣ με αυξημένη αντίληψη σε θέματα της νέας τεχνολογίας και της νέας ψηφιακής εποχής, θα είναι αναμφίβολα σε πλεονεκτική θέση να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές για να αυξήσουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητά τους».

Ένα επίσης σημαντικό θέμα στη φετινή έρευνα της Grant Thornton είναι το θέμα της ποικιλομορφίας στα ΔΣ.

Ο Βασίλης Μονογυιός σχολιάζει για το θέμα αυτό:

«Η ανεπαρκής ποικιλομορφία έχει επιπτώσεις στις επιδόσεις, επειδή οι ομοιόμορφες ομάδες έχουν ομοιόμορφο τρόπο σκέψης. Κάτι τέτοιο δεν προωθεί νέες ιδέες και δεν αμφισβητεί τις υφιστάμενες πρακτικές, κάτι που φαίνεται όμως ότι επιθυμούν τα μέλη ΔΣ, όπως δείχνει η έρευνα μας. Η ποικιλομορφία προσφέρει τεράστιες εμπορικές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ΔΣ με επαρκή ποικιλομορφία μπορούν να σημειώσουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με εκείνα που αποτελούνται από μέλη του ιδίου φύλου ή της ίδιας επαγγελματικής-γνωσιακής εμπειρίας ή της ίδιας ηλικίας  και τα οποία συχνά καταλήγουν σε μονοδιάστατο τρόπο λήψης σημαντικών αποφάσεων.

Η ποικιλομορφία δεν σχετίζεται φυσικά μόνο με την αναλογία ανδρών-γυναικών: η ύπαρξη ποικιλομορφίας ως προς την κουλτούρα, την εμπειρία και τον τρόπο σκέψης έχει την ίδια βαρύτητα. Δίνοντας έμφαση στην εξασφάλιση ποικιλομορφίας σε επίπεδο Διοίκησης πραγματοποιούμε ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο στην πράξη, τα νούμερα έρχονται σε αντίθεση με την αντίληψη της ανάγκης για διαφορετικότητα. Για παράδειγμα, περισσότερο από τα δύο τρίτα (68%) των επιχειρηματιών δηλώνουν ότι τα ΔΣ τους ενθαρρύνουν την ποικιλομορφία αλλά μόλις το ένα έκτο είναι των μελών ΔΣ είναι γυναίκες.

Πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για τα ΔΣ να αξιολογήσουν τον τρόπο λειτουργίας, την κουλτούρα και τις γνώσεις τους καθώς και τη σύνθεσή τους. Η αξιολόγηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να εξασφαλίσουν ότι εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν επάξια τις εταιρείες που εκπροσωπούν αλλά και την κοινωνία στην οποία ανήκουν. Υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για τα ΔΣ που μπορούν να προσαρμοστούν επιτυχώς στις νέες συνθήκες."

Η νέα έρευνα της Grant Thornton, Εταιρική Διακυβέρνηση: Η σημασία που δίνεται από τη Διοίκηση, διερευνά τρεις σημαντικές πτυχές της εταιρικής διακυβέρνησης: την εταιρική κουλτούρα, τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη σύνθεση Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Τα δεδομένα της έρευνας προέρχονται από πάνω από 1.800 συνεντεύξεις με ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων σε 36 χώρες και 82 διεξοδικές συνεντεύξεις με μέλη ΔΣ. Η πλήρης έρευνα είναι διαθέσιμη στο http://www.grant-thornton.gr/insights/surveys/corporate-governance-2015/.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Marketing & Business Development

T: 210 72 80 069-70

Φ: 210 72 12222

E: marketing@gr.gt.com