Αθηνά Μουστάκη Partner, Head of Business Risk Services & Sustainability Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

H Αθηνά Μουστάκη είναι Partner και επικεφαλής του τμήματος Business Risk Services & Sustainability στην Grant Thornton και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 15 ετών. Είναι Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια και Partner του τμήματος Advisory στην Ελλάδα. Επίσης έχει συντονιστικό ρόλο στο δίκτυο της Grant Thornton International για την ανάπτυξη των εν λόγω υπηρεσιών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Διαθέτει πλούσια εμπειρία στο χρηματοπιστωτικό τομέα έχοντας παράσχει πληθώρα ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως εσωτερικός έλεγχος, έλεγχος ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων, έλεγχος συμμόρφωσης με κανονιστικά πλαίσια, due diligence, αξιολόγηση συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και πολλά άλλα.

Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλες τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, τους επόπτες του τραπεζικού συστήματος καθώς και σε πληθώρα εταιρειών του λοιπού χρηματοπιστωτικού τομέα όπως ΑΕΠΕΥ,ΑΕΔΑΚ, Ιδρύματα πληρωμών κλπ. Σήμερα είναι επικεφαλής των έργων του Επιτρόπου Επίβλεψης της συμμόρφωσης δύο συστημικών τραπεζών με τις δεσμεύσεις και με τα σχέδια αναδιάρθρωσης τους στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησής τους, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια (ΟΕΛ)