TRANSACTIONAL ADVISORY

Η διαμόρφωση των πολλαπλασιαστών EBITDA στις συμφωνίες εξαγορών μικρότερων επιχειρήσεων

insight featured image
Contents

Όπως είναι γνωστό, το μέγεθος μιας επιχείρησης αποτελεί βασικό παράγοντα στην αποτίμηση που αυτή λαμβάνει, στα πλαίσια επικείμενης συμφωνίας για εξαγορά ή συγχώνευση.

Επιπροσθέτως, ο διαχωρισμός που γίνεται με βάση το ύψος των εσόδων, αποτελεί συχνά έναν από τους βασικούς παράγοντες καθορισμού του μεγέθους μιας επιχείρησης και είναι πάντοτε αρκετά σημαντικός καθώς από τη κατηγοριοποίηση που θα προκύψει συνήθως εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

Έχει παρατηρηθεί διεθνώς, πως επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία των λεγόμενων μικρομεσαίων (lower mid-market) των οποίων το μέγεθος εσόδων συνήθως κυμαίνεται από $ 5εκ. έως $ 50εκ., καταφέρνουν να επιτύχουν συμφωνίες με σημαντικά χαμηλότερους πολλαπλασιαστές EBITDΑ κατά τη διάρκεια συγχωνεύσεων και εξαγορών, σε σχέση με εταιρείες που κατηγοριοποιούνται στη μεσαία κατηγορία (mid-market) στην οποία το μέγεθος των εσόδων συνήθως κυμαίνεται από $ 50εκ. έως $ 500εκ.

Οι προαναφερόμενες διακυμάνσεις στον πολλαπλασιαστή EBITDA μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποτιμήσεων που συμφωνούν οι διάφορες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με άρθρο της Dealsuite, το δεύτερο τρίμηνο του 2021, η Argos, ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό κεφάλαιο (private equity) μαζί με την Epsilon Research δημοσιοποίησαν σε έρευνα που διεξήγαγαν, μέσο πολλαπλασιαστή EBITDA της τάξεως του 11,6x για συναλλαγές εξαγορών μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, ο οποίος και αποτελεί ρεκόρ για τις ευρωπαϊκές εταιρείες αυτού του μεγέθους. Συγκριτικά η Dealsuite σε άλλη δικιά της έρευνα, είχε καταγράψει το 1ο 6μηνο του 2021 μέσο πολλαπλασιαστή 5,4x για συναλλαγές εξαγορών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είχαν έδρα την Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το μέγεθος των εμπλεκόμενων εταιρειών στις συναλλαγές εξαγορών είναι πιθανώς ο κύριος λόγος αυτής της τεράστιας διαφοράς στις αποτιμήσεις. Γενικά έχει παρατηρηθεί πως μικρότερες εταιρείες αποτιμώνται χαμηλότερα καθώς συνήθως εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους βασικούς τους πελάτες, προμηθευτές αλλά ορισμένες φορές και από το εργατικό δυναμικό ή τους ιδρυτές τους. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά εάν κάποιος από τους παραπάνω stakeholders αποχωρήσει ξαφνικά. Αυτό συνεπάγεται πως δυνητικές συγχωνεύσεις και εξαγορές στο λεγόμενο lower mid-market μπορεί να εμπεριέχουν κάποιους ή όλους από τους προαναφερθέντες κινδύνους, οι οποίοι τιμολογούνται ανάλογα από τους αγοραστές πριν την επίτευξη της τελικής συμφωνίας.

Είναι γεγονός ότι διεθνώς, οι περισσότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών πραγματοποιούνται σε εταιρείες με μέγεθος εσόδων από $ 5εκ. έως $ 50εκ. το οποίο επιβεβαιώνει πως το lower mid-market, καθώς θεωρείται υποτιμημένο, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για υποψήφιους αγοραστές. Οι μεγαλύτερες μεγέθους εταιρείες λόγω της απουσίας υψηλής εξάρτησης τους από τους βασικούς shareholders συνήθως αποτιμώνται υψηλότερα στα πλαίσια μιας συναλλαγής. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο συγκεκριμένος παράγοντας έχει οδηγήσει σε αυξημένη δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων μικρότερων επιχειρήσεων το τελευταίο διάστημα, καθώς οι όποιοι αγοραστές, θεωρητικά, καρπώνονται στο μέλλον το premium που προκύπτει από τις συγκεκριμένες συμφωνίες υποτιμημένων μικρότερων  επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντάς βέβαια και τους αντίστοιχους κινδύνους.

Ο πολλαπλασιαστής EBITDA ο οποίος συνήθως καθορίζει το τίμημα μιας συναλλαγής εξαγοράς ή συγχώνευσης επηρεάζεται ακόμα σε σημαντικό βαθμό από την γεωγραφική περιοχή και τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Διαφορετική πρόσφατη έρευνα της Dealsuite απέδειξε πως μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εντάσσονται στον κλάδο της πληροφορικής και βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν μέσο πολλαπλασιαστή EBITDA της τάξεως του 8,2x σημαντικά υψηλότερο από το 6,4x που κατέγραψαν εταιρείες του ίδιου κλάδου που βρίσκονται στην Γερμανία. Κάτι τέτοιο οδηγεί στο συμπέρασμα πως η εξέταση συναλλαγών που αφορούν διαφορετικές εταιρείες από τον ίδιο κλάδο και του ίδιου περίπου μεγέθους θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποτιμήσεων που προέκυψαν, ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση.

Η Grant Thornton μέσω της συνεργασίας της με σημαντικές διεθνείς εξειδικευμένες πλατφόρμες τεχνολογίας πάνω στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, μπορεί να δώσει γρήγορα και αποτελεσματικά μια επισκόπηση της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας επιχειρήσεις στον συγκεκριμένο τομέα τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, εντοπίζοντας ευκαιρίες για λογαριασμό τους και βελτιώνοντας τις προσφορές που θα μπορούσαν να δεχτούν.

Τα προαναφερθέντα ζητήματα αποτελούν απλώς ένα δείγμα των νέων τάσεων που χαρακτηρίζουν τον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος Transactional Advisory της Grant Thornton.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Σχετικά άρθρα

View more