Αναγνωρίζοντας ότι η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη στρατηγική μίας επιχείρησης αποτελεί κομβικό παράγοντα για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης επιτυχίας, η Grant Thornton στην Ελλάδα πραγματοποίησε εξειδικευμένη έρευνα επί των συνολικά δημοσιευμένων στην Ελλάδα Εκθέσεων Βιωσιμότητας ESG & Sustainability για την τελευταία διετία (δημοσιεύσεις έως 17/11/2021).Το δείγμα της έρευνας αφορά σε 118 απολογισμούς επιχειρήσεων από 32 διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η έρευνα εστιάζει στο κατά πόσο οι Απολογισμοί που δημοσιεύονται στην Ελλάδα ευθυγραμμίζονται με σχετικά διεθνή πρότυπα και οδηγίες που έχουν δοθεί από παγκοσμίως αναγνωρισμένους φορείς στα θέματα ESG, και μεταξύ άλλων κριτηρίων εκτιμά το ποσοστό των Απολογισμών που επιβεβαιώνονται από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, καθώς και το ποσοστό των εταιρειών που υποστηρίζουν τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN SDGs).

Κατεβάστε την πλήρη έρευνα εδώ:

rich text with download pdf

Βασικές παράμετροι που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας

blobid3.jpg

imagevis8.png"O Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία ενημέρωσης όλων των ομάδων των ενδιαφερομένων μερών / συμμετόχων μιας εταιρείας. Το εγχείρημα της έκδοσης ενός Απολογισμού αγγίζει τόσα πολλά θέματα μέσα σε έναν οργανισμό που αναγκαστικά και μη, οδηγεί στην αυτό-βελτίωση. Όσο πιο μακρύ είναι το «ταξίδι», τόσο πιο επωφελές για την εταιρεία."

Κατερίνα Κατσούλη, ESG & Sustainability Director, ESGRC

"Σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον τη διετία 2020-21, η έρευνά μας ανέδειξε ότι οι επιχειρήσεις φαίνεται να αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο την ανάγκη υιοθέτησης αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και διαμόρφωσης της ESG στρατηγικής τους. Η μετάβαση στο νέο πλαίσιο ESG είναι πολύπλοκη και ίσως χρονοβόρα, ωστόσο είναι σίγουρο ότι θα παράγει πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις, καθώς και αξία για το περιβάλλον και την κοινωνία."

Αθηνά Μουστάκη, Partner, Head of Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance

Η συμβολή της Grant Thornton στη δική σας ESG μετάβαση

Η επιτυχής υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες όπως η κατανόηση των θεμάτων ESG από τον οργανισμό, τα διαφορετικά απαιτούμενα χαρακτηριστικά και η εμπειρία της ομάδας που εμπλέκεται στο έργο, καθώς και η διαθεσιμότητα των αρμόδιων στελεχών αλλά και απαραίτητων πληροφοριών από την πλευρά του οργανισμού. Τα εξειδικευμένα στελέχη της Grant Thornton συμβάλλουν επιπρόσθετα στην επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου, εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος και με άμεση επίλυση τυχόν θεμάτων που προκύπτουν.