Η παρούσα τριμηνιαία έκδοση της Grant Thornton Ελλάδας International “IFRS Quarterly Navigator: Your Financial Reporting Roadmap” απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Η έκδοση αυτή έχει σχεδιαστεί με σκοπό να σας ενημερώνει σχετικά με τρέχοντα θέματα και εξελίξεις στον τομέα των ΔΠΧΑ. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε υποστήριξη, χρήσιμες πληροφορίες και κατανόηση σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο που αυτές οι εξελίξεις μπορεί να έχουν στην επιχείρησή σας, ενημερώνοντας σας για πρόσφατα νέα στον δυναμικά εξελισσόμενο κόσμο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Η ομάδα των έμπειρων στελεχών μας δημιούργησε αυτήν την έκδοση για να καλύψει τις πληροφοριακές σας ανάγκες, περιλαμβάνοντας σημαντικές ενημερώσεις των Προτύπων, προτεινόμενες τροποποιήσεις του IASB, αλλά και ενδιαφέροντα άρθρα.

Η έκδοση περιλαμβάνει:

  • Τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις των IFRS
  • Τις προτάσεις του IASB
  • Τις τεχνικές απόψεις από τους εμπειρογνώμονες:
    • 10 σημαντικά ζητήματα για τους συντάκτες χρηματοοικονομικών αναφορών…και πώς να τα αποφύγετε (Annual Review of Corporate Reporting 2022/2023 του FRC που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2023)
    • Μακροπρόθεσμα δάνεια με ρήτρες ανάληψης παρεπόμενων υποχρεώσεων (Covenants)
  • Την «Ηγεσία Σκέψης» (Thought Leadership) της Grant Thornton International


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που αναλύονται στην παρούσα τριμηνιαία ενημέρωση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη της Grant Thornton.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαβάστε εδώ την πλήρη έκδοση [EN]

rich text with download pdf