ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες, 27.11.2022

insight featured image
Contents

Γνωρίζετε ότι...

Το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο πεδίο της φορολογίας με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα, η Α.Α.Δ.Ε. δίνοντας προτεραιότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, από αρχές Δεκεμβρίου θα προσαρμόσει τα ηλεκτρονικά της συστήματα ώστε να καθίσταται δυνατή η προσυμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ ενώ το επόμενο βήμα που έχει προγραμματιστεί είναι η θέσπιση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής εντός του πρώτου τριμήνου 2023. Οι πρωτοβουλίες της Α.Α.Δ.Ε. έρχονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ψηφιοποίησης που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πεδίο της φορολογίας καθώς στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται πρόταση ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς και την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα καταστεί υποχρεωτική για όλες τις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ε.Ε. ενώ το ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα γίνει αποδεκτό σε όλη την Ευρώπη για την ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B. Μάλιστα, τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ παράλληλα θα καταργηθεί, η προηγούμενη συναίνεση του λήπτη για την αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να υιοθετούν ελεύθερα την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ακόμη και όταν δεν υπάρχει επίσημη εντολή ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη χώρα.


Η επόμενη ημέρα των ελληνικών επιχειρήσεων: Διασφαλίζοντας την ανάπτυξη σε μία περίοδο προκλήσεων

Η επόμενη ημέρα των ελληνικών επιχειρήσεων: Διασφαλίζοντας την ανάπτυξη σε μία περίοδο προκλήσεων

Read this articleΨηφιακά θα λαμβάνει χώρα η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Η ΑΑΔΕ με δελτίο τύπου που εξέδωσε γνωστοποίησε την εν λόγω δυνατότητα, η οποία αρχικά θα προσφέρεται προαιρετικά στους ενδιαφερόμενους από την 29.11.2022 έως και την 31.01.2023 και εν συνεχεία θα καταστεί υποχρεωτική από την 01.02.2023 και εξής. Η ψηφιακή υποβολή θα λαμβάνει χώρα μέσω της πύλης myAADE με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες TAXISnet και συμπεριλαμβάνει τις ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής με τα οποία προσβάλλονται πράξεις που έχουν εκδοθεί από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα Ελεγκτικά Κέντρα. Μαζί με τις ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα προσφυγής θα συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών, υπομνήματα και επιπρόσθετα στοιχεία που κατατίθενται μετά την αρχική υποβολή, καθώς και τυχόν μεταγενέστερη παραίτηση από αυτά. Επιπλέον, μέσω της ίδιας εφαρμογής θα παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης για την εξέλιξη της υπόθεσης και το στάδιο εξέτασής της. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η προαιρετική λειτουργία της θα εξακολουθήσει μόνο για τους φορολογούμενους που είναι κάτοικοι εξωτερικού και έως την ολοκλήρωση επικαιροποίησης των στοιχείων τους.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Σχετικά άρθρα

Δείτε περισσότερα