Το 2022, η έρευνα της Grant Thornton «Γυναικείο Επιχειρείν» αναλύει την πρόοδο των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως, καθώς και την ευρύτερη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων.

H έρευνά μας για το Γυναικείο Επιχειρείν 2021, έδωσε έμφαση στο παράθυρο ευκαιρίας που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οι εργασιακές πρακτικές μετά την πανδημία, ώστε να βρεθούν οι γυναίκες σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Καθώς οι οικονομίες ανακάμπτουν σταδιακά, στον απόηχο της πανδημίας, και οι επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, η εν λόγω τάση φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Φέτος διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις προχωρούν στις απαραίτητες δράσεις για τη δημιουργία εργασιακών πρακτικών και πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς. Δίνουν προτεραιότητα στη δέσμευση των εργαζομένων και ανοίγουν την πόρτα, ώστε οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερο ποσοστό ανώτερων διοικητικών θέσεων.

32% graphics.jpg

Οι πολιτικές ισότητας που έχουν υιοθετήσει οι επιχειρήσεις οδήγησαν σε συνολική αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως, από 31% το 2021, σε 32% σήμερα. Κατά την τελευταία δεκαετία, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, από 21% που βρισκόταν το 2012.

«Είναι σημαντικό για τις εταιρίες να επενδύσουν στην ίση εκπροσώπηση των φύλων.» αναφέρει η Αλεξάνδρα Μπαλτούκα, Partner, Head of Marketing & Client Experience της Grant Thornton στην Ελλάδα. «Αποτελεί προϋπόθεση ώστε να είναι ελκυστικές τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους. Η ίση εκπροσώπηση αποτελεί ένα ζήτημα στο οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν προτεραιότητα κάθε μέρα, σε κάθε απόφαση που λαμβάνουν.»

Το 90% των ερωτηθέντων στην έρευνά μας έχουν τουλάχιστον μία γυναίκα σε θέση C-suite, ένα ποσοστό που παραμένει σταθερό σε σχέση με την περσινή έρευνα. Σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών, διαπιστώσαμε ότι κάθε περιοχή ξεπερνάει το ποσοστό-ορόσημο του 30% που απαιτείται για την επίτευξη σημαντικής αλλαγής, όπως διερευνήθηκε αναλυτικά στην περσινή μας έκθεση.

image4go3.png

«Το πιο σημαντικό στοιχείο που μπορεί να έχει μια επιχείρηση προκειμένου να δημιουργήσει ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς είναι διοικητικές ομάδες που έχουν κοινό όραμα με την εταιρία», αναφέρει ο Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton στην Ελλάδα. «Είναι σημαντικό για τους επικεφαλής να κατανοήσουν ότι οι αρχές ενσωμάτωσης αφορούν στη διασφάλιση ότι η φωνή όλων ακούγεται, οι απόψεις όλων λαμβάνονται υπόψιν και οι ευκαιρίες μοιράζονται ισότιμα μεταξύ των ομάδων εργασίας».

Γεφυρώνοντας το χάσμα ταλέντων

Παρά την ευκαιρία πρόσβασης σε περισσότερα και διαφορετικά ταλέντα μέσω των ευέλικτων πρακτικών εργασίας μετά την πανδημία, το χάσμα των δεξιοτήτων δεν μειώνεται. Η έρευνα της Grant Thornton International Business Report (IBR) δείχνει ότι το 57% των οργανισμών αναμένουν ότι η έλλειψη ταλέντων θα αποτελέσει σημαντικό περιορισμό για τις επιχειρήσεις τους τους επόμενους 12 μήνες, με το εν λόγω ποσοστό να παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αυτό το ζήτημα έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες λόγω των μεγάλων συζητήσεων και αναταραχών που έχει προκαλέσει το φαινόμενο της «μεγάλης παραίτησης» (great resignation), η οποία προκλήθηκε από τους ανθρώπους που επαναξιολογούν την επαγγελματική τους ζωή και επανασχεδιάζουν τα πρότυπα της καριέρας τους. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις πρέπει να εργαστούν περισσότερο για να δημιουργήσουν περιβάλλοντα όπου οι άνθρωποί τους μπορούν να εργάζονται έχοντας ένα όραμα και ένα σκοπό.

Αντίστοιχες προσπάθειες θα πρέπει να γίνονται ώστε το περιβάλλον εργασίας να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε εργαζόμενου, διευκολύνοντάς τους να εξισορροπήσουν την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή και να παραμείνουν στις ίδιες εταιρίες καθώς προχωράνε στα διάφορα στάδια της ζωής τους.

«Περισσότεροι άνθρωποι έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι η ίση εκπροσώπηση στις ομάδες προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα, κάτι που επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι προτεραιότητες των εταιριών άλλαξαν», πιστεύει η Κατερίνα Κουλούρη, Partner, Head of People Experience & Culture της Grant Thornton Ελλάδος. «Πολλές αόρατες δομές και παραδοσιακά δίκτυα σιγά-σιγά καταρρέουν, γεγονός που συμβάλλει σε ένα πιο ισότιμο κλίμα. Αυτό σημαίνει ότι ένας μεγαλύτερος αριθμός γυναικών έχει πλέον αυξημένες πιθανότητες να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και να ανέβει σε ανώτερες ιεραρχικά διοικητικές θέσεις.»

Το Γυναικείο Επιχειρείν στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις κατέγραψε πτώση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες το 2022, στο 28% έναντι 33% το 2021, παραμένοντας ωστόσο στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο από το 2014. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση αυξήθηκε στο 22% έναντι 13% το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε θέσεις Chief Executive Officer (CEO) και Managing Director ανέρχεται πλέον στο 16%, έναντι 11% το προηγούμενο έτος, επιστρέφοντας κοντά σε επίπεδα που είχε κινηθεί το 2020 (17%). Επιπλέον, το ποσοστό γυναικών σε θέσεις Chief Finance Officer (CFO) κατέγραψε άνοδο της τάξεως των 4 ποσοστιαίων μονάδων, στο 36% έναντι 32% το 2021. Το ποσοστό γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις Ανθρώπινου Δυναμικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 21%, ενώ το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Chief Operating Officer (COO), υποχώρησε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 14%.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναφέρουν πως οι κυριότερες δράσεις που υλοποίησαν τους τελευταίους 12 μήνες για να διασφαλίσουν τις αρχές Ενσωμάτωσης και Ίσων Ευκαιριών Εκπροσώπησης για τα δύο φύλα στο εργασιακό τους περιβάλλον είναι η προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας για τους εργαζόμενους (33%), η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ανοιχτά τις ιδέες τους και τους προβληματισμούς τους (27%), καθώς και η προώθηση νέων εργασιακών πρακτικών για την καλύτερη δυνατή ενασχόληση των εργαζόμενων (24%).

Κατεβάστε την πλήρη έρευνα:

rich text with download pdf